ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
צילום: ברוך עזאגווי וארכיון שטורעם
הרבי מורה: "יש להחזירו לסביבתנו בלשון רכה"

לפנינו מכתב נדיר של הרבי מהשנה הראשונה לנשיאותו, שנת תשי"א, הממוען אל אחד מחשובי עסקני אנ"ש באה"ק באותה תקופה. שלל הנושאים במכתב מעניינים ומגוונים; הרבי כותב לנמען על ראש ישיבה ליטאית שביקר אצלו במשך ימי הקיץ, ומפרט את הרושם שעשתה עליו אישיותו ועל רצונו לעמוד על דרך החסידות ● הנושא השני במכתבו של הרבי הוא ענינו של בחור מגזע אנ"ש שמפני סיבות מתרחק מסביבתנו ועתה הוא מלח על אחת האניות של א"י
מערכת שטורעם

אין צורך להכביר במילים על דאגתו של הרבי לכלל ולפרט, גדול כקטן, ללא הבדלי מעמדות. אך דומה כי בשנים הראשונות לנשיאותו של הרבי היה הדבר ניכר בגלוי יותר וראו במוחש את יחסו לפרטים ולפרטי פרטים.

לפנינו מכתב נדיר של הרבי מהשנה הראשונה לנשיאותו, שנת תשי"א, הממוען אל אחד מחשובי עסקני אנ"ש באה"ק באותה תקופה. שלל הנושאים במכתב מעניינים ומגוונים; הרבי כותב לנמען על ראש ישיבה ליטאית שביקר אצלו במשך ימי הקיץ, ומפרט את הרושם שעשתה עליו אישיותו ועל רצונו לעמוד על דרך החסידות אלא שנמנע מכך משום שחסר לו התוקף המתאים וכן מעכבת בידו משרתו באותה ישיבה. הרבי מבקש אפוא להכנס עמו בדברים, לעודד את רוחו ולהשפיע עליו באורח סודי על מנת שלא להזיק למעמדו ומצבו בישיבתו.

הנושא השני במכתבו של הרבי הוא ענינו של בחור מגזע אנ"ש שביקר גם הוא אצל הרבי ששהה עם אנ"ש בשעתו בסמרקנד ובטשקנט ויצא אתם מרוסיה "ואחרי רוב גלגולים בא לאה"ק ת"ו". הרבי כותב כי מפני סיבות שאינן ידועות לו הבחור "מתרחק מסביבתנו ועתה הוא מלח על אחת האניות של א"י"...

הרבי מציין כי דיבר עם הבחור כמה פעמים וכן נכח בהתוועדות של שבועות, הרבי אף מסר לו מכתב לחבריו באניה. "מאז לא שמעתי ממנו מאומה, אבל כפי הרושם עומד הוא על פרשת דרכים, ובקירוב המתאים יש להחזירו לסביבתנו בלשון רכה מיט הארציקע ווערטער".

בהמשך מבקש הרבי מאותו עסקן להוודע ולהכריע בין דעות סותרות שקבל על התוועדות מסוימת שהיתה באה"ק עם משפיע מסויים, וכן מהשפעתו של חסיד אחר ומדגיש שבקשתו להוודע על האמת כפי שהיא, "ואסור לזכות את האחד בלי יסוד, במקום שחב לאחרים, וד"ל".

מסיבות מובנות, הושמטו השמות שהוזכרו וכל פרט מזהה אחר במכתב, כמקובל.

.jpg_544

ג' בתמוז תשע"א