ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
שינת הצהריים העריבה...

"כיון שעל האדם להיות מהלך, משתדלים להוסיף בכל הנוחיות דחומר הגוף ועניניו מתוך שינת הצהרים". מילים עוצמתיות ומעוררות של הרבי
מערכת שטורעם

הפעם נפרסם מכתב שכתב הרבי בשלהי שנת תש"כ לאחד מאנ"ש שהתגורר באותה תקופה בנוארק - מכתב שגרתי לרגל כניסתו לדירה חדשה.

אולם עיקרו של המכתב נכתב בשוליים לאחר החתימה...

הרבי כותב מילים עוצמתיות ומעוררות על ה"בעה"ב'טישע הנחות" שמשקיעים את האדם מטה מטה. הרבי כותב אל הנמען ש"ע"פ השמועה הכי מצערת, כנראה שהוא וגיסו שי' ועוד - הגיעו ל"תכלית" זו: שמחים ב"ה בחלקם ברוחניות (בנגלה, בחסידות, בעבודת התפלה וכו'), ומפעולותיהם הכי נמרצות בהפצת המעינות בהנוגע לעצמם, לזולתם ולכל הסביבה"....

והרבי ממשיך באותה נימה: "אלא שכיון שעל האדם להיות מהלך, משתדלים להוסיף בכל הנוחיות דחומר הגוף ועניניו - מתוך שינת הצהרים, ושנתם ערבה להם".

"האומנם הירידה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא - היא בשביל "עלי'" זו?", מסיים הרבי את מכתבו.

__637

י"ז בסיון תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
2
1. חזק מאד -למי המכתב
זה יוסיף בהבנה לדעת למי זה נשלח,באם לאיזה אחד שמרגיש "חסיד" שנדע לדעת כמה הרבי דורש ....
י"ז בסיון תשס"ו
2. הנמען
הנמען אליו נשלח המכתב הוא ר' אליהו חיים קרליבך ע"ה, וגיסו הנז' במכתב הוא רש"ב שניאורסאהן שי'.
י"ח בסיון תשס"ו