ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
היועץ של הנשיא קרטר...

מי היהודי היחיד, שליח חב"ד, שמונה כחבר בוועדה של אנשי מקצוע "בעלי עמדה בכירה בחיי הרוח והתרבות של ארה"ב"? (היו ימים - קטעי עיתונות)
מערכת שטורעם

"הרב אברהם שם טוב - יועץ קרטר לעניני חינוך", תחת כותרת זו מביא העיתון 'ברשת חב"ד' (גיליון מספר 4, אלול תש"מ), כתבה על היוזמה להקים בארה"ב משרד ממשלתי מיוחד לעניני חינוך, במסגרתו ישולבו אנשי מקצוע בעלי עמדה בכירה בחיי הרוח והתרבות של ארה"ב.

היהודי היחיד בגוף זה, כך נאמר בכתבה, הוא הרב אברהם שם טוב, "מראשוני ובכירי שליחי חב"ד בארה"ב, ראש ה"לובי" החב"די בוואשינגטון, ראש המרכז לעניני חינוך בפילדלפיה ומנהל הפעילות הענפה של חסידי ליובאוויטש באיזור פינסלווניה".

__1_852

__2_400

ט"ו בסיון תשס"ו