ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
כיצד כותבים פ"נ אל הרבי?

"פ"נ ראוי להכתב על פתקא מיוחדת לכל איש ואיש". מכתב ממנו ניכר כיצד דקדק הרבי בכל שם ושם שנכתב בפ"נ (הכתב והמכתב - היו ימים)
מערכת שטורעם

".. פ"נ ראוי להכתב על פתקא מיוחדת לכל איש ואיש כשהם ממשפחות וענינים נפרדים".

לקראת יום ההילולא ג' בתמוז, בו כותבים חסידים ומקורבים פדיון-נפש ומבקשים מאת הרבי עבור צרכיהם האישיים בגשמיות וברוחניות – אנו מפרסמים מכתב קצר שנשלח לאישיות מסויימת בשנת תשט"ו ובו 'מלמד' הרבי כיצד כותבים פדיון-נפש עבור קבוצת אנשים.

בנוסף לזאת ניכר מתוך המכתב שלפנינו, כיצד דקדק הרבי בכל שם ושם שנכתב עליו בפדיון-נפש; בפדיון הופיע בין השאר השם "הרב אברם", והרבי מתעניין לדעת האם זוהי אינה פליטת הקולמוס של הכותב...

המכתב נכתב רשמית ע"י המזכירות ונחתם בשמו של המזכיר ר"א קווינט ע"ה, אולם כמו במקרים רבים אחרים, ניכר כי הרבי הוא שחתם בשמו של המזכיר.

___400_10

י"ב בסיון תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
6
1. ksav yad?????
zeh lo hachatima shel horeby, gam lo haksav yad. Sipur Baduy...Vechakira Lo Nochon.

Ah Choker
י"ב בסיון תשס"ו
2. כותב
ב"ה
מתוך מכתבים אחרים נראה לי שהחתימה אינה בכתי"ק.
י"ג בסיון תשס"ו
3. חתי"ק
לי דוקא כן נראה שהחתימה היא בכתי"ק של אדמו"ר. למרות שהאות אלף אינה דומה לסגנון כתיבתו של הרבי, אבל כך נהג לחתום כשחתם את שמו של המזכיר קווינט.
גם שמעתי שהמזכיר ר"א קווינט היה עוסק בחשבונות בלבד, ולא היה לו שום קשר עם מכתבי הרבי. וכל מכתב שנכתב בשם הרבי ונחתם בשם א' קווינט, הוא כנראה בכתי"ק של הרבי.
י"ג בסיון תשס"ו
4. זו בהחלט חתימתו של הרבי
כשהרבי חתם בשמו של המזכיר א' קווינט חתם בצורה כזו; וההוכחה היא: ראו את המכתבים בהם מתנוססת חתימתו של קווינט עצמו ותווכחו בהבדל המשמעותי בין הסגנונות של כתבי היד!
י"ג בסיון תשס"ו
5. ksav
י"ג בסיון תשס"ו
6. ללא כל צל של ספק וס"ס.
זהו בהחלט כתי"ק של הרבי אלא - כדרכו בקודש לעתים - בשינוי.
בפרט לה"מתבשלים" בכתי"ק הדבר נראה ברור לפי ה"ואו" וה"ט" וגם ה"ק" שנכתבה בשינוי מהרגיל.

מנחם נהרי
ב' בתמוז תשס"ו