ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
הגרי"ד סולובייצ'יק (מימין) בהתוועדות אצל הרבי
הגרי"ד סולובייצ'יק (מימין) בהתוועדות אצל הרבי
כשהרב סולובייצ'יק לימד לקו"ת

חוליה נוספת במסכת הקשרים שבין הגרי"ד סולובייצ'יק לבין הרבי; הרבי שולח אליו מספרי רבותינו נשיאנו. לקראת ג' תמוז (הכתב והמכתב)
מערכת שטורעם

מסכת הקשרים שבין הגאון הרב יוסף דוב סולובייצ'יק מבוסטון לבין הרבי – שהכירו עוד מהימים שבהם עשו יחד באוניברסיטת ברלין – התבטאה בעיקר במכתבים ובשיגור שלוחים וכדו'. אולם היו פעמים נדירות שהגאון בא לפגוש את הרבי. הפעם הידועה והמפורסמת מכל היא התוועדות יו"ד שבט תש"מ שבמהלכה נכנס הגאון והרבי קיבלו בכבוד גדול. הקשרים שבין הגאון והרבי תועדו בהרחבה בספרים העוסקים בקשרים שבין הרבי וגדולי ישראל בדור הקודם ובדורנו.

הרבי אף שלח פעם קבוצת בחורים נבחרים אל הגאון שישוחחו אתו בלימוד, כפי שסיפר פעם בהרחבה ראש ישיבת חב"ד במיאמי הרה"ג ר' יהודה לייב שפירא שליט"א.

מפעם לפעם שלח הרבי אל הרב סולובייצ'יק מספרי רבותינו נשיאנו, כאלה שיעוררו אצלו ענין מיוחד, משום שהיה עוסק בענינים אלו בשיעוריו ובדרשותיו לפני תלמידיו.

בבוסטון, עיר מגוריו של הרב סולובייצ'יק, התגוררה גם משפחתו של השו"ב ר' שמעיה קרינסקי ע"ה. בניו של השו"ב היו מקיימים במקום פעילות בעל אופי חסידי, כמובן כפי שהתאפשר במסגרת אותו מקום ואותה תקופה.

לפנינו דו"ח שכתב הרב חיים יהודא קרינסקי אל הרבי ובו מציין שאחיו ר' יוסף דוב ור' פנחס שמואל קרינסקי ביקשוהו להודיע שבמשך הקיץ נמצאים בבוסטון 28 אברכים מניו יורק ששומעים בכל יום שיעור במסכת נזיר מפי הרב סולובייצ'יק. אחדים מאותם אברכים שומעי לקחו של הרב מתפללים בשבתות במנין נוסח האר"י שמארגנים בני משפחת קרינסקי בביתם.

"זה יותר משבוע שמקצר הנ"ל [= הרב סולובייצ'יק] בשיעורו משלש שעות לשתי שעות ומחצה – מדווח רח"י קרינסקי אל הרבי – והחצי שעה האחרונה לומד עמהם הנ"ל בכל יום לקוטי תורה, מאמרי אלול שבפרשת ראה, מתוך הספר".

תגובתו של הרבי נכתבה על הדו"ח; בין השאר ביקש הרבי להמציא – שלא בשמו – להרב סולובייצ'יק ספר אור התורה מאדמו"ר ה'צמח צדק' נ"ע, שכן שם נמצאים הגהות מהצ"צ ללקוטי תורה הנ"ל. הדו"ח ותשובתו של הרבי מתפרסמות בזה.

___400_08

כעבור זמן דווח לרבי כי האחים קרינסקי ביקרו אצל הרב סולובייצ'יק והביאו לו את אוה"ת והוא הביע בחום את תודתו. הרבי השיב:

"בטח לאחר זמן יבקרו עוה"פ ובמילא תותן לו האפשריות לדבר בזה".

_2_400

***

כעבור שנים, כאשר יצא לאור ספר הליקוטים לאדמו"ר ה'צמח צדק' נ"ע בשנת תשל"ז, שלח רבינו את הספר אל הרב סולובייצ'יק בצירוף מכתב שפתח במילים "בידעי התענינות כת"ר בתורת חסידות חב"ד – ענין ביחד עם עיון ולימוד וכו'..."

ספר הליקוטים שנשלח אל הרב סולובייצ'יק כלל את הערכים שבאות ת' וכפי שציין הרבי אליו במכתבו שתקוותו כי ימצא בזה ענין, "ובפרט שבאו בו ערכים הכי יסודיים כמו תורה, תפלה, תשובה כו'". שהם ענינים יסודיים שעליהם היה מדבר הגרי"ד סולובייצ'יק בשיעוריו.

___400_09

 

ח' בסיון תשס"ו
 
 
הגרי"ד סולובייצ'יק בשיעור עם תלמידים
הגרי"ד סולובייצ'יק בשיעור עם תלמידים
 
הגב לכתבה

תגובות
1
1. AR
See the Rav by R Aron Rakeffet for the rest of the story Vol 2 Page 180
ט' בסיון תשס"ו