ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
הרבי מגיה את דף המבצעים

בהמשך לפרסומים ב'שטורעם' עם כניסתנו לשנת ה-40 ל'מבצע תפילין': הגהות מהרבי על דף קריאת שמע ל'מבצעים' שהופק באנגלית (היו ימים)
מערכת שטורעם

'שטורעם' ממשיך לפרסם מסמכים ו'עוללות' עם כניסתנו לשנת הארבעים למבצע תפילין עליו הכריז הרבי עם פרוץ מלחמת ששת הימים בשנת תשכ"ז.

לפנינו דף קריאת שמע שהופק במיוחד בשפה האנגלית עבור אנ"ש והתמימים בניו יורק היוצאים למבצעים, והרבי הוסיף עליו הגהות ותיקונים.

בנוסח "הריני מקבל" הורה הרבי להשמיט את התיבה שמשמעותה "לקיים". וכמוכ כן סימן להשמיט את התפילה הקצרה "צרכי עמך מרובים ודעתם קצרה" שהוסיפו לאחרי קריאת שמע.

גם את הפסוק "אני אמרתי אלקים אתם ובני עליון כלכם" מתהלים הורה הרבי להשמיט, הן בלה"ק והן בתרגום האנגלי.

בכך נותרה התבנית הקבועה של מבצע תפילין המוכרת כיום; ברכות הנחת תפילין; הריני מקבל; קריאת שמע; יה"ר ..  שיבנה; אך צדיקים יודו לשמך.

כ"ו באייר תשס"ו
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
2
1. ברכת התורה
שכחו לציין, שיש שם גם ברכת התורה, וע"פ הלכה כששמים תפילין לאחרי חצות צריכים להגיד בה"ת.

ולא באתי אלא להעיר ולהאיר
כ"ו באייר תשס"ו
2. Picture of Rebbe
I think the Rebbe took out a picture of himself.

also the Rebbe took out the Pisgam that "I am saying this in order to bring Moshiach".
כ"ו באייר תשס"ו