ב"ה מוצאי ש"ק, י"ב כסלו תשפ"א | 28.11.20
פתי יאמין? (גלריה)

הרוצה להאמין תבוא עליו ברכה. הרב מונדשיין בפרק י"ז של "סיפורים וגלגוליהם", והפעם: האם להאמין לתמונות? פרק מיוחד (היו ימים)
הרב יהושע מונדשיין

פתי יאמין? ואולי אשרי המאמין? לשיפוטכם!

הבהרה:

לכל אלפי הגולשים המעוניינים לשאול "מנין לך שזה אינו בורו של יוסף"?! "מנין לך שאדמו"ר האמצעי לא שהה בבית-כנסת זה"?! "מנין לך שזו אינה תמונתו של אדמו"ר מוהר"ש"?!

לכל אלו אני משיב כבר מעתה: אין לי הוכחות ואיני מבקש לשכנע אף אחד. הרוצה להאמין – יאמין, ותבוא עליו ברכה.

 


"בור יוסף" בהרי השומרון, סמוך לכביש שכם-ג'נין

"בור יוסף" בהרי הגליל העליון ליד עמיעד

ועוד "בור יוסף" נמצא בדרום השומרון, בדרך משכם לירושלים (ראה: אגדות א"י, א, עמ' 353).

 


באדיבות "משפחה"

_039_464

_0401_400
אגדה בפי תושבי העיר תספר, כי במקום הזה התפלל משה רבינו ע"ה, ועל מקום זה כתוב בתורה ויצא משה את העיר ויפרוש כפיו אל ה'. וקבלה ביד[נו כי] במקום הזה ה[יתה] תפלתו

בעל-שם-טוב א'
מתוך: "דמויות גדולי החסידות מהבעש"ט עד זמננו" (תש"ה), עמ' יא

בעל-שם-טוב ב'
מתוך: "דמויות גדולי החסידות מהבעש"ט עד זמננו", (תש"ה), עמ' לה

 


הרב המגיד ממזריטש
מתוך: "דמויות גדולי החסידות מהבעש"ט עד זמננו", (תש"ה), עמ' מה

 


הגר"א מוילנא א'

הגר"א מוילנא  ב'

הגר"א מוילנא  ג'

הגר"א מוילנא  ד'

הגר"א מוילנא  ה'

הגר"א מוילנא  ו'

הגר"א מוילנא ז'

הגר"א מוילנא  ח'
הכיתוב המקורי בתמונה:
תמונה נכונה ואמתית זאת, לקוחה מהתמונה הנערכה והנעשית בהשתדלות עמל רב, ע"י הגבירה י"א אוצרה מרת "מרים מאנטאווע" נ"ע,
נכדת הגר"א, וכזו נמצא גם היום בבית משפחת ווילנער, נכדי הגר"א ז"ל.
התמונות הכוזבות ובדויות עד כה בטלות ומבוטלות וזו "תאר אליהו הטוב" [לפ"ק]

הגר"א מוילנא  ט'
הכיתוב המקורי בתמונה:
תמונה נכונה ואמתית זאת, לקוחה מהתמונה הנערכה והנעשית בהשתדלות עמל רב, ע"י הגבירה י"א אוצרה מרת "מרים מאנטאווע" נ"ע,
נכדת הגר"א, וכזו נמצא גם היום בבית משפחת ווילנער, נכדי הגר"א ז"ל.
התמונות הכוזבות ובדויות עד כה בטלות ומבוטלות וזו "תאר אליהו הטוב" [לפ"ק]

 

 

 


ספר "קיצור תולדות חב"ד" עמ' 15. סרט "מסע אל תולדות חב"ד"

 


המעיין הלבן
ספר "קיצור תולדות חב"ד" עמ' 15. סרט "מסע אל תולדות חב"ד"
בקיץ תשס"ג "נתגלה" בכפר פייענא הבית שבו נפטר אדמו"ר הזקן. הובטחה תמונה, אך עד היום לא נתפרסמה. אתר "שטורעם" ממשיך לעקוב.

 


מתוך ספרו של מ"מ רוזנבוים "מזכרונותיו של סוציאליסט-רבולוציונר" (ת"א, תרצ"ה), שממנו נטלו עורכי 'בטאון חב"ד' את התצלום הבא, ושינו את הכיתוב.

'בטאון חב"ד' גל' 24

 


ספר "קיצור תולדות חב"ד", עמ' 33. סרט "מסע אל תולדות חב"ד"

מתוך הסרט "מסע אל תולדות חב"ד"

הבית שבו התגוררה משפחתו של אדמו"ר הזקן, בקרימנצוג, אחרי הסתלקותו בשנת תקע"ג
מתוך הסרט "מסע אל תולדות חב"ד"

ספר "קיצור תולדות חב"ד" עמ' 73. סרט "מסע אל תולדות חב"ד"
ב'רשימות' כ"ק אדמו"ר זי"ע (ח, עמ' 22), שלא נמצא גוף כתי"ק של המכתב הזה.
וב'אגרות קודש' (י, עמ' צט), שהמכתב הנדפס ב'התמים' [הוא המכתב שלפנינו] אינו אופייני כ"כ לכתיבת-ידו של אדמו"ר האמצעי.

מתוך הסרט "מסע אל תולדות חב"ד"

 

אדמו"ר מוהר"ש א'
ראה 'כפר חב"ד' גל' 714 עמ' 73

אדמו"ר מוהר"ש ב'

אדמו"ר מוהר"ש ג'

עתון 'כפר חב"ד', גל' 692 עמ' 42
הריקוד במקום שלא היה, לזכר אירוע שלא התרחש

פעילי המחתרת החב"דית בברית-המועצות מובלים למעצר ע"י הנקוו"ד

ממראות 770 בחודש ניסן תשס"ה:


מאת: מערכת פורטל חב"ד
לאחר מניעות ועיכובים, נערך היום ב770 חלוקת דולרים ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח. צלם פורטל חב"ד נכח במקום ומביא את התמונות.

untitled1_copy_470
לתמונות נוספות לחצו על התמונה

להקדמה והבהרה לחצו כאן, לכניסה לפרק א' לחצו כאן, לכניסה לפרק ב' לחצו כאן, לכניסה לפרק ג' לחצו כאן, לכניסה לפרק ד' לחצו כאן, לכניסה לפרק ה' לחצו כאן, לכניסה לפרק ו' לחצו כאן, לכניסה פרק ז' לחצו כאן, לכניסה לפרק ח' לחצו כאן, לכניסה לפרק ט' לחצו כאן, לכניסה לפרק י' לחצו כאן, לכניסה לפרק י"א לחצו כאן, לכניסה לפרק י"ב לחצו כאן, לכניסה לפרק י"ג לחצו כאן, לכניסה לפרק י"ד לחצו כאן, לכניסה לפרק ט"ו לחצו כאן, לכניסה לפרק ט"ז
כ"ו באייר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
48
1. הפעם - הכי יפה!
נהנתי מהפרק הזה, יותר מכל!
הפרק הזה הכי יפה!
אם יש עוד תמונות אפשר לפרסם...
כ"ז באייר תשס"ו
2. שב"ק
שניים מאלה שעומדים בתמונה השלישית מלמטה הם אנשי המוסד.
כ"ז באייר תשס"ו
3. להוסיף פרטים בקשר לתמונות המהר"ש
יחסית לשאר התמונות שהן דמיוניות, טוענים יודעי(??) דבר שהרבי ר"ש דמה מאוד לנכדו הרייץ (יותר נכון ומדויק לומר הפוך).
אגב הבדיחה הטפשית של חלוקת הדולרים אחרי ג' תמוז אינה שייכת לכאן. זו לא בעיה של תמונות אלא משהו אחר...
כ"ז באייר תשס"ו
4. איפה התגובות
למה אתם ישנים. משיחיסטים התעוררו!! אל תשתקו ללץ הזה. מה הקשר בין תמונת הר"ש לאשת לוט?? די!
כ"ז באייר תשס"ו
5. ריקוד ר' זושא ור' י"ל הכהן
סיפור זה מובא בספר "תניא קדישא" (ניסלעוויטש)עמ' 64, אלא כשהרב מונדשיין מחליט שזה לא היה הוא לא צריך להביא שום ראיות.
כ"ז באייר תשס"ו
6. ר' שמואל סלנט?
הלא זוהי תמונה שהופצה כשהרבה זכרו אותו עדיין (הוא נפטר לפני פחות ממאה שנה) מיהו זה ואיזה הוא המיחסו למזריטשר?
משהו לא הגיוני כאן!
הלא יש לא מעט נכדי ר"ש סלנט בירושלים!!
כ"ז באייר תשס"ו
7. מיהו כותב השורות שרקד עם הרב בוטמאן?
מי רקד עם בוטמאן?

אגב, זה תמונה של דבורה לאה על המצבה שם?
כ"ז באייר תשס"ו
8. מקור ראשון?
הספר "תניא קדישא" נדפס תקופה ארוכה לאחר "גילוי" גשר הריקוד ע"י "כותב השורות" הלא הוא הרב שד"ב הלוי בעל "הפתק הלבן".
כ"ז באייר תשס"ו
9. אשת לוט
יש שם שלט מפורש שזה אשת לוט
כ"ז באייר תשס"ו
10. מקור לריקוד? ל-5
ה"תניא קדישא" (ניסלעוויטש) מביא את הסיפור בשם שיעורי התניא של הרב וויינבערג. אבל גם שם לא מסופר שום דבר בקשר לריקוד על גשר. תבדוק.
כ"ח באייר תשס"ו
11. אין מילים!
מדהים להיווכח כיצד יצרני סרטים וערכי מסעות ועיתונים זורים חול בעיני הציבור ובמקרה הטוב לא בשביל כסף...
כ"ח באייר תשס"ו
12. חיים
למספר 3 כתבת שיועי דבר אמרו שהרבי מהר"ש דומה להרבי הריי"ץ הרי הרבי אמר את זה הרבה פעמים כשסיפר אודות החסיד של הרבי מהר"ש שנכנס להרבי הריי"ץ ונתעלף מפני שקלסתר פניו של הרבי הריי"ץ הי' בדומה לקלסתר פניו של הרבי מהר"ש
והרבי הי' בוכה כל פעם שסיפר סיפור זה
כ"ח באייר תשס"ו
13. חזק ביותר
כ"ח באייר תשס"ו
14. יודעי דבר אומרים שתמונת המהר"ש 2 אמיתית!
שמי י.ש. ולפני כשנתיים הייתי בשליחות ברוסיה, שם גיליתי תמונה שמובאת כאן כתמונת המהר"ש 2(התמונה הצבעונית), התמונה נמצאה בבית אחד השלוחים במוסקוה שמשמש בתפקיד בכיר בהנהלת "אור-אבנר".
במקור, התמונה היתה בבית אשה מסויימת ששמרה על זה במשך שנים רבות, עד שמכרה את התמונה לאותו שליח.
צילמתי את התמונות משלוש זויות שונות, ושלחתי באי-מייל להרבה מומחים ויודעי דבר שאישרו שניכר שאינו אדמו"ר מוהריי"צ על-אף הדמיון הגדול, ולכן משערים שזה תמונת המהר"ש שהיה דומה מאוד לאדמו"ר מוהריי"צ.
לאחר מכן הראיתי את התמונה לר' מענדל מרוזוב שראה תמונה מהמהר"ש (או שחסידי המהר"ש תיארו לו את צורתו באופן מדוייק) ואמר שעל פי זכרונו התמונה הזאת אכן דומה לתמונת המהר"ש! (ועל תמונות אחרות אמר שאינו דומה)
לפני כחודשיים שלחתי גם לרה"ח יהושוע מונדשיין את התמונות בכדי שיחקור באמצעים העומדים לרשותו אם זה בטוח של המהר"ש או שעדיין יש בזה ספק.
תשובתו היתה שמספר הפעמים שגילו את תמונת המהר"ש היא כמספר הפעמים שמצאו את תיבת נוח על הרי אררט..
ובכל זאת מצא לנכון הרה"ח הנ"ל להביא לפירסום את התמונה באתר נכבד זה (היה עדיף אם היה מביא גם את שתי התמונות האחרות), ואבקש מכל אנ"ש שמבינים בזה, לעשות את כל התלוי בהם (כידוע כמה הרבי השקיע בעניינים אלו וכיו"ב) ולחקור האם ניתן לומר בוודאות שתמונה זו אמיתית או לא?
בברכה שנזכה כבר לראות את המהר"ש בעצמו בעיני בשר בגאולה האמיתית והשלימה.
כ"ח באייר תשס"ו
15. מה ענינו של הקטע ההזוי המשיחי
מה ענינו של הקטע ההזוי המשיחי
כ"ח באייר תשס"ו
16. איפה ההוכחות?
הרב מונדשיין, איפה ההוכחות שלך שכל התמונות האלו אינן נכונות. לפחות תזכיר לנו בכמה מילים.

במיוחד הגולשים בודאי מתקשים לדעת כיצד אתה מבטל את כל מה שחוקר חסידי מצא לנכון לפרסם.

ז.א. למשל הבית בו שהה אדמו"ר האמצעי בקרעמנצ'וג, האם אתה יודע מה ההוכוחות של קמינצקי, שאתה אומר שזה לא נכון?
כ"ח באייר תשס"ו
17. לא הבנתי
כל תמונות הגר"א כאן דומות מאד!!!!!!!!! אחת לשניה!!!!!!!
אז אלו סיגנונות ציור שונים -פיברוק של ממש
כ"ח באייר תשס"ו
18. הגר"א נראה אותו דבר בכל התמונות
מה קורה פה?
בכל התמונות של הגר"א הוא נראה אותו דבר, וזה רק ציירים שונים אז לכן יש שינויים קלים.
גם בציורי אדמוה"ז יש שינויים קלים בין ציור לציור האם זה אומר שזה לא דיוקן אדמוה"ז?!

ומי אמר לך שזה לא המעיין הלבן? אולי כן? כל עוד ולא תוכיח לנו שמצאת מעיין לבן אחר אין סיבה שלא להאמין לקמינצקי שבדק ומצא שזהו המעיין הלבן.
לזלזל זה קל, אך זו לא חכמה.
כ"ח באייר תשס"ו
19. ל-18
ומה בדבר בורו של יוסף ואשת לוט?
כ"ח באייר תשס"ו
20. הוכחות למי?
אני קורא ולא מבין, מדוע חוזרים ושואלים, היכן ההוכחות ומי אומר שזה לא 'המעיין הלבן' וזה לא ביהכנ"ס שבו התפלל אדמוה"א, וזה לא הבית וכו'.
עורך הסידה כבר כתב בתחילת פרק זה: "לכל אלו אני משיב כבר מעתה: אין לי הוכחות ואיני מבקש לשכנע אף אחד. הרוצה להאמין – יאמין, ותבוא עליו ברכה"
ואני בשאלה אחרת: מאין לו ל'חוקר החסידי' מחבר הס' הנזכר כאן ומחבר הסרט, שזה הבית וזה ביהכנ"ס וזה המעיין. ולא אשאיר אתכם בשאלה. המענה הוא, שהמקור לכך הוא פרי דמיונו העסקי והרווחי. יש עוד תמונה לספר, יש עוד כמה דקות לסרט, מדוע לא? נוסיף עוד מקומות הסטוריים. ולכל הפתיים שמאמינים לו, תבוא עליהם ברכה ואולי יגיע יום ויפקחו עיניהם.
"חסידים זיינען קלוג"!
כ"ח באייר תשס"ו
21. כל מה שהשני אומר זה שקר?!
לל. קורא - מעכשו כל מה שקמינצקי אומר זה לא נכון, ומה שהרב מונדשיין אומר זה נכון? ואולי ההיפך.

לדעתי קודם צריכים שני החוקרים לשוחח ביניהם, ולאחר מכן אפשר לפרוש את פרטי הויכוח בפני הגולשים. אבל כאשר קמינצקי מפרסם תמונה, והרב מונדשיין רק אומר שאינה נכונה מבלי כל הסבר, זה חוכא ואיטוללא שאין כדוגמתו.
כ"ח באייר תשס"ו
22. בלי קשר
לוט - הבנתי.
יוסף - הבנתי.
הבעש"ט והמגיד - הבנתי.
אדה"ז וכל הקשור אליו - הבנתי.
וכו' וכו'.
אפילו הקשר איכשהו למשיחסטים הבנתי.

אך מה נוגע כל ענין הגר"א כאן. (ואם בתמונות דמיוניות עסקינן אפשר להביא עוד כמה מאות).
כ"ח באייר תשס"ו
23. כפר חב"ד לא שמו לב
כפר חב"ד לא שמו לה בגליון 714 ששמו תמונה של המהר"ש או מה??
כ"ח באייר תשס"ו
24. למגיבים
כשמונדשיין מגחך על מישהו שטוען שזה המעין הלבן, וזה קברה של דבורה לאה, חובת ההוכחה היא לא על מונדשיין, אלא על מי שטוען שזה הקבר ולא הביא הוכחה לדבריו.
אני חושב שיש כאן מצב אבסורדי שבא בן אדם שרוצה להגיע לחקר האמת ואומרים לו שהוא כופר בעיקר. אולי מי שנסע בגפו לרוסיה צילם כמה בתים בטענה שפה גר אדמור הזקן פה כתב אדמור האמצעי ופה קבורים משפחת בית הרב, אולי הוא כופר בעיקר? למה הוא חושב שהוא יכול להלעיט את אנ"ש בדמיונות כוזבים ללא הוכחות? אדרבא, תן הוכחה לדבריך.
כ"ח באייר תשס"ו
25. פתאים!
מתגובה לתגובה אני מבין יותר את הכותרת החכמה שנתן הרב מונדשיין לפרק זה.

"איפה ההוכחות?"

"מאיפה אתה יודע שזה לא הבית שבו שהה אדמו"ר האמצעי?"

מה עוד אפשר למכור לכם? את הסולם של חלום יעקב?
כ"ח באייר תשס"ו
26. ל-24
כופר!

אתה מתחיל עם כפירה בקמינצקי, בסוף מי יודע מה צעירי הצאן יגידו...
כ"ח באייר תשס"ו
27. תגובה ל-26
זה מתחיל בכפירה בקמינצקי, ממשיך בכפירה בש"ב ליפסקר, ורחמנא ליצלן לאן עוד אפשר להגיע.
כ"ח באייר תשס"ו
28. ראיתם היכן מתקיימת חלוקת דולרים? ב"הול"...
הס מלומר שהרבי נמצא בגן עדן. אז "ג"ע התחתון" כפי שנקרא בפי כל החסידים במשך כל השנים, הפך בפיהם ל"הול".

הייתי מציע לכנות את כל אותם הזויים בביטוי קולע: "הוללים". אמור מעתה: ביקרת ב"הול" - הצטרפת ל"הוללים" המחללים את שם קודשו.
כ"ח באייר תשס"ו
29. למגיב 21
התשובה לשאלתך היא - אכן כך! כל זמן שקמינצקי אומר או כותב ללא כל הוכחה לדבריו, הרי זה בחזקת שקר או לכל הפחות דמיון, עד שיביא הוכחה מוצקת לדבריו.
כפי שהעיד על עצמו הרב קמינצקי ויותר מכך העידו על כך יצירותיו, שהוא אינו חוקר, אין כל צורך בשיחת הבהרה בין עורך סידרה זו לבין עורך הסרט והספרים הנ"ל.
לידיעתך, באם הנך קשה הבנה וקליטה. הרב מונדשיין לא פסק לעיל שהדברים שמובאים כאן בפרק, אינם נכונים, אלא שפתי יאמין להם ויבורך...
כ"ח באייר תשס"ו
30. טעית
מצטער אבל טעית. החדר ההוא הוא אכן ה'הול', וג"ע התחתון זה בפנים איפה שיש המדרגות, לפני חדר הרבי - "ג"ע העליון".
כ"ח באייר תשס"ו
31. ביהכנ"ס בו התפלל אדמו"ר האמצעי
שמעתי מזקן אנ"ש דשיכון חב"ד בלוד הרה"ח ר' שמואל גורביץ', ששמע מאביו החסיד ר' יצחק מתמיד שבבית הכנסת של הקולוניה שלהם היה מתפלל אדמו"ר האמצעי בעת ביקורו את אנשי הקלוניות.

ר' שמואל אומר שבנין ביהכנ"ס הזה נשאר לעמוד גם אחרי המלחמה.
כ"ח באייר תשס"ו
32. dvd
ה"תניא קדישא" (ניסלעוויטש).....
א' בסיון תשס"ו
33. עדיין המום מהכתבה
עדיין אני המום מכתבה זו.
כותב השורות מנסה שוב להשמיץ את הרב קמינצקי, ובמקום לבוא ולהוכיח אחת לאחת שגילוייו של קמינצקי אינם נכונים, הוא בא בגלריה סאטירית ומביא רצף של תמונות הזויות כשבין לבין הוא שם תמונה מגילוייו של קמינצקי וכל זה כדי לזלזל בדברים שהוא אינו יכול להכיחשם בצורה רצינית .
א' בסיון תשס"ו
34. ל-34
מי בדיוק המם אותך? איפה כאן ההשמצות?

אדרבה, יבוא ממציא התמונות ויביא מקור לדבריו!

אכן צדקת, הוא אינו יכול להכחישם בצורה רצינית.
א' בסיון תשס"ו
35. כל הסיפורים פסולים!!!
עד להודעה החדשה, כל הסיפורים על חסידים,אדמו"רים, ערי החסידים כו'ו כוו' הכל בטל ומבוטל כעפרא דארעא, עד אשר ר' יהושע מונדשיין יעבור עליהם ויחליט שבסיפור הזה אין את הגדר של פתי יאמין. והסיפור הזה עוד לא הועתק לשום מקום אפילו לא לשטורעם. רק אז נדע שהסיפור נכון.

מה שנכתב עד כאן נכתב בהומור, ועכשו ברצינות:

כיצד יכול לבוא חסיד כמו ר' יהושע ולומר שסיפורים שמספר קמינצקי אינם נכונים, מבלי להביא ולו שמץ של הוכחה נגדית?
א' בסיון תשס"ו
36. מקור!
מותר לצפות מהרב קמינצקי כשמביא סיפור להביא את המקור לסיפור!

מי לנו גדול מהרבי שעל כל פיסקא ופיסקא בלקו"ש מביא מקור!

מדוע עלינו לסמוך על סיפוריו של קמינצקי, ועל התגליות שמביא לנו מרוסיה כשאינו מביא שום מקור לדבריו?
א' בסיון תשס"ו
37. לכל הסלפנים
לכל הסלפנים למיניהם, ולכל המאמינים לסוגיהם:
כל סיפור שיש לו מקור נאמן, הריהו בחזקת אמיתי עד שיוכח להיפך.
כל סיפור שאין לו מקור, או שהמקור אינו מוסמך, הריהו בחזקת בדוי, עד שיוכח להיפך.
א' בסיון תשס"ו
38. תפילה זכה
באתר חמוד אחר "מגיב" קמינצקי להאשמותיו של הרב מונדשיין, ומספר סיפור שהנמשל וה"בכן" שלו הוא: אנו מתפללים, מתחננים ומבקשים מהקב"ה, שיקרה נס גדול ולמונדשיין לא תהיה גישה לאינטרנט...
תפילת היחיד...
ונתעלמו ממנו דברי הגמרא במס' יומא ס"ט ע"ב "שיודעין בהקב"ה שאמיתי הוא", ואינו משתף פעולה עם הכזבנים.
א' בסיון תשס"ו
39. זו דעתי!
שמעתי שהרבי ביקש לא לפרסם את התמונה של הרבע המהר"ש נ"ע מכיון שהיה חולני. אותו הדבר בתמונה המפורסמת שהרעבע היה ילד בן 2-בלי כיפה. אז למה מחפשים בנרות את התמונות הללו נג רצון הרבי??????????????
אתם מתעסקים בתפל במקום בעיקר.
רוצה לדעת מי היה המהר"ש? למד מאמרי חסידות שלו(שאגב היו מנכוונים ומובנים גם לחסידים פשוטים)קרא סיפורים עליו והפנם אותם. אל תחפש את המסגרת, חפש את ה'תמונה' האמיתת!
א' בסיון תשס"ו
40. למגיב 38
עדיף שקמינצקי לא יפרסם סיפורים דמיוניים ב'אתר ההוא' (שלא יהיה לו אינטרנט),וכך לא יהיה למונדשיין מחלוקת מיותרת עם קמינצקי על הסיפורים....
א' בסיון תשס"ו
41. לגבי התמונה בעש''ט א'
שמעתי מיהודי א' שהיה בעצמו במוזיאון בלונדון ושם כתוב שזה הבעל שם הלונדוני ושם הוא מקור התמונה וא' לקחו משם ופרסם שזה הבעש''ט הק' זי''ע
ח' בסיון תשס"ו
42. אוצר תמונות הגר"א
מאת הרב יהושע מונשיין. מתאים ביותר לאתר חב"ד!
ט' בסיון תשס"ו
43. מס' 31 ועוד לקרא...
וכן נדפס בס' "יראת ה' אוצרו" על ר' איצ'ה מתמיד, על דבר הקולניות (ששם יש הרבה עדיות מבנו הנ"ל -שי'- של - יבלח"ח- ר' יצחק הי"ד).עיי"ש באורך.

י"ט באלול תשס"ו
44. להאיר ולהעיר על 41..
ואני ראיתי בס' "כל ספרי היעב"ץ" (מהד' תשמ/נ"?. ליקוטים שבסוף כרך ב'), ששם מוחה בחריפות היאך ניתן לומר
שזהו הבעש"ט. וג"כ מביא התמונה עם כותרת באנגלית (ששונה מהתוהן המובא כאן) - ועיי"ש להשלים "התמונה הגדולה".

מן הראוי לציין ג"כ מ"ש כ"ק רבינו בלקו"ש חי"ט עמ' 531, על תמונה שמייחסים להבעש"ט, וזלה"ק: "כמדומה יש בזה ר"ד מרבותינו שאינו מהבעש"ט נ"ע - שע"פ המסורה צ"ל י"ג (? -י"ב) תקוני דיקנא נ י כ ר בהזקן." עכלה"ק.

ולכאו' הכוונה לתמונה הלזו (הנ"ל בכתבה), שלדאבונינו כבר נתפרסם בכמה מקומות כ"הבעש"ט".

י"ט באלול תשס"ו
45. אשת לוט, בור יוסף וכו'
יפה מאד הכי מרשים ועם זה היה צבעוני היה יותר יפה אז כל הכבוד לכם וגם יישר כוח!!!
כ"א בחשוון תשס"ח
46. האומנם?
מישהו ציטט פה את האימרה: 'חסידים זיינען קלוג'.
האטם האימרה הזו אמיתית?
לאור הנ"ל ולאור חלק מהתגובות, מוכח בפירוש שהאימרה הזו אינה נכונה!
י"ח בתמוז תשס"ח
47. The בעש"ט is the best
לכבוד הרב מונדשין, שלום וברכה.
התמונה הראשונה המופיעה כאן של רבי ישראל הבעש"ט- היא של הבעל-שם
מלונדון.
כנראה שאין תמונה של הבעש"ט.

עורך העלון The בעש"ט is the best
ז' במנחם-אב תשס"ט
48. תמונות
יכול להיות נכון!!!
י"ז בתשרי תש"ע