ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
'יד החמשה' - מסמכים חדשים

מכתבים חדשים בפרשת הטבח בבית הספר למלאכה לפני 50 שנה נחשפים כאן, בשטורעם, לראשונה, ושופכים אור על כל הפרשה (היו ימים)
מערכת שטורעם

מערכת "שטורעם" חושפת מכתבים חדשים השופכים אור חדש על המצב לאחר הרצח בבית הספר למלאכה בכפר חב"ד. מסמכים אלו ועוד יפורסמו בקרוב בסדרת "ימי תמימים" הנמצאת בעריכה בימים אלה. מערכת "שטורעם" מודה למערכת "ימי תמימים" על מסירת המסמכים לפרסום בלעדי.

המכתב הראשון הוא מכתבו של הרב פנחס אלטהויז ע"ה בו הוא מודה לרב חיים דב מנטל על דברי הנחמה, ומבשר לו על חנוכת "יד החמשה":

ב"ה. כ"ב אייר תשט"ז.
לכבוד ידידנו עוז הנכבד והכי נעלה
הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו'
הרב חיים דב שי' מנטל
שלום וברכה!
מכתבו מאחרי מות - קדושים קבלנו לנכון ורב תודות לו על דברי הניחומים שכתב לנו אודות המאורע המזעזע במוסדינו. יגדור השי"ת פרצותינו ולא נוסיף לדאבה עוד.
תשואות חן מיוחדות לכב' על השתדלותו הרבה לטובת מוסדינו. רב תודות וברכות מאליפות, תודה על העבר ובקשה על להבא לזכור את מוסדותינו תמיד ולבוא לעזרתם בכל מה דאפשר ולעיתים מזומנות.
ובגלל זאת יושפע לו ולכל הנלוים לו שפעת חיים וברכה מרובה בכל המצטרך להם בגשם וברוח ונזכה לגאולה שלימה על ידי משיח צדקינו בקרוב ממש.
קבלות ומכתבי תודה שלחנו למר רובין ולמר וואקס כבקשתו.
סומכים אנו על כת"ר שי' שיעשה כל אחד אשר ביכולתו למען מוסדותינו.
ביום ג' סיון אי"ה תתקים הנחת אבן הפינה ל"יד החמישה" בית ספר מיוחד לדפוס בשביל ילדי עולים מחוסרי אמצעים, על שמות הקדושים הי"ד.
ברגשי כבוד ויקר
פנחס אלטהויז

* * *

המכתב השני נשלח למנהל המחלקה לעליית ילדים ונוער בו מתבקש סיוע להעלאת הוריו של הנער יוסף אדרעי שנפגע בטבח:

ב"ה. י"א אייר תשט"ז.
לכבוד המחלקה לעלית ילדים ונוער
לידי ד"ר ישראל מרגלית
א.נ.,
בין הפצועים שנפצעו בעת ההתקפה הרצחנית על מוסדינו בשפריר, נמצא הנער יוסף אדרעי השוכב עתה פצוע בבית החולים אסף הרופא - צריפין.
הילד סיפר לנו שהוריו נמצאים במרוקו עומדים לעלות ארצה, אולם ביקש מאיתנו לפנות אליכם בבקשה שתשתדלו שהוריו יוכלו לעלות מיד מבלי לחכות בתור כרגיל.
אנו תקוה שבהתחשב עם מצבו של הילד ומה שקרה לו, תעשו כל אשר ביכולתכם למלא מבוקשו.
בכל הכבוד

* * *

המכתב השלישי עוסק גם כן בפרטי הפרשה והשלכותיה:

עג/22213/ממ
25.4.56, ת"א
אל: מר משה קול
מאת: משה פונק
הנדון: מוסד שפריר
הרשה לי למסור לך בקצור דו"ח על המצב במוסד ועל פעולותי בקשר למאורעות העגומים שקרו שם. בודאי מה שהיה ביום הרצח כבר ידוע לך.
1) בקרתי ביום ו' למחרתו במקום, הילדים היו כבר שקטים וציפו לבוא הוריהם, אליהם כתבו, כדי לקבל אותם לביתם. הילדים לנו בבתי אנשי המושב עד יום ראשון. מאז קיים שמירה על המוסד והילדים חזרו לבתי המוסד. לחדר בו קרה הרצח לא חזרו עוד. מתקיימים לימודים. נילקח מורה במקום מר זילברשטרום ז"ל וגם בעבודה ממשיכים בהדרכתו של גד פרימן. הנהלת המוסד רצתה להביאם למצעד בחיפה, ע"י ביקורו של הרב ניסים לא הספיקו להגיע למצעד, ובקרו ביום העצמאות בלונה-פארק, כן ערכו חגיגה ביום העצמאות (מחנכים נפלאים).
2) בקרתי שוב במקום ביום ה' 19.4.56. 18 ילדים הוצאו ע"י הוריהם מן המוסד. כולם התחייבו בכתב להחזיר את הילדים. עד כה טרם חזר אחד. המבוגרים והילדים די שקטים, ברם התביעה לצאת לכל הפחות לחופש קיימת אצל הנשארים. קיימתי ישיבה עם המבוגרים בבית הכנסת ששם קרה הרצח, כדי שהילדים יראו שחדר זה גם יפתח מחדש. כעת ישנם 20 ילדים במקום, היו 42, שני ילדי עלית הנוער נהרגו: אלברט אדרי ז"ל, ומשה פרץ ז"ל. יוסף אדרי ועמוס דינון שוכבים עוד בבית החולים שני הילדים שנקברו בירושלים ואחד שוכב פצוע בצריפין אינם חניכי עלית הנוער.
3) בקרתי ביום ג' בירושלים נחום אבלים אצל אמה ואחיו של שמחה זילברשטרום ז"ל, וביום ד' בעכו אצל משפחת אדרי, ובטירה אצל משפחת פרץ. בעכו נתלוו אלי אריה רייפלר, הרב הלבסברג ומר קופל (שנסעו למוד בפילדלפיה), והנהג מיכאל, בטירה רק הנהג. את האוירה אין טעם לתאר. לפי שיחה עם ד"ר נתן בקשתי משמואל פרסלר ומסרתי על כך להורים, לדאוג להקמת המצבות. האב בטירה מחוסר עבודה, אולי מר פרסלר יכול לעזור לו דרך הסוכנות. קרובו של האב מעכו חושב על הגשת משפט נגד המדינה בענין הפיצויים. לא הגבתי בשטח זה.
4) יש לחשוב על צורת הנצחה, וכן אולי אזכרה בסוף השלושים. אני מניח שיוזמה בעניינים אלה תצא מחוגי חב"ד.
5) כעת שתי שאלות:
א) מה אעשה, אם הורי חניכי שפריר יפנו אלי ויבקשו העברה למקום אחר. דעתי היא שלילית. הענות לבקשות אלה עלולה לסכן את המוסד בשפריר, ואין בארץ מקום שעליו אפשר להגיד שהוא יותר בטוח. כמובן יש פה ענין פסיכולוגי מצד ההורים, תמיד אני חושב: לו הייתי אני אבא של אחד הילדים הנמצאים במוסד. אבקשך להכריע בדבר ולמסור לי הוראות. עד לקבלת תשובתך לא אבמע העברות.
ב) מוסד שפריר שכר שומר מאגודת השומרים. שומר עולה 400 ל"י. עם סוס 450 ל"י. לידו עד עכשיו שמרו 2 מדריכים, כל אחד חצי לילה זה בלתי אפשרי. לדעתי יש צורך מעשי, ובעיקר גם להשקטת הילדים. בשומר מאגודת השומרים על סוס ובשומר רגיל שלא מן האגודה, שיעלה 250 ל"י ס"ה 700 ל"י לחודש. אינני רוצה לקבוע לכמה זמן. מובן שאין לחב"ד האפשרויות הכספיות לעמוד בנטל זה. לדעתי אנו חייבים לשאת בכך, אחרת לא נוכל להחזיק במוסד. אודה לך אם תכריע בשני הסעיפים האחרונים.
בברכה

* * *

המכתב האחרון של הרב אפרים וולף למרשם התושבים, המעמידם על טעותם:

ב"ה. ד' תמוז תשט"ז.
לכבוד מרשם התושבים
רמלה.
א.נ.,
אני הח"מ אפרים וואלף מנהל בית הספר החקלאי בכפר חב"ד-שפריר מצהיר בזה, שתלוש הרישום מספר 57812 על שם מזרחי שלמה בן משה יליד 1939 הנו תלוש הרישום של הנער שנהרג הידי הפדאיון ב-11.4.56. בערב במוסד החקלאי בשפריר, ושבטעות נמסר בזמנו לקצין המשטרה ששמו הוא מזרחי יעקב בן 13 (וכך הופיעו הדברים בהודעת הפטירה) אבל האמת היא שתלוש הרישום הנ"ל מספר 57812 עם הפרטים המופיעים בו, הוא תלשו הרישום של הנער הנ"ל.
בכל הכבוד

כ"ט בניסן תשס"ו