ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
תפילין
תפילין צילום: ישראל ברדוגו
מה לעשות נגד האיום האיראני?

צרור פרסומים בנושא 'מבצע תפילין' בתקופת המלחמה, עמו ביקש הרבי למגר את האיום של "מצפון תפתח הרעה" (היו ימים)
מערכת שטורעם
בהתוועדות ש"פ במדבר תשכ"ז, יומיים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים הכריז הרבי על "מבצע תפילין" ואמר: א. כאשר אלו שנמצאים בצבא יניחו תפילין הם יטילו פחד על כל שונאי ישראל ויחסכו את המלחמה, ב. כל יהודי שיניח תפילין לזכותם של אנשי הצבא, יעזור להם בזה אריכות ימים, ושפחדם יפול על כל העמים מסביב.

לאחר נצחון המלחמה בניסים גדולים בחסדי ה' הורה הרבי להמשיך את מבצע תפילין למרות שהסתיימה המלחמה באומרו (מתוך פתק בכי"ק):

"1. צבא השונאים עומדים על גבולם מכל הרוחות הכן כו' היל"ת, ורק היראה מעכבת, וד"ל.

2. הסכנה דמצפון תפתח גו' ר"ל – גדולה יותר מאז ובהרבה, אלא שאינו ענין להפחיד את בנ"י שליט"א – כ"א לעוררם ולעודדם אשר הכל תלוי בתשובה ומעש"ט שביד כאו"א – ובפרט מצוה המטלת יראה ופחד וכו' ".

גם כיום, הסכנה מצד אירן (מצפון תיפתח) היל"ת קיימת, בנוסף על צרת החמאס שקמה עלינו, רח"ל.

בהקשר לזה מוצגים כאן פרסומים מתקופת מלחמת ששת הימים בנושא מבצע תפילין.

מעניין שברשימת התורמים ל"מבצע תפילין" מופיע שמו של האדמו"ר מגור הרה"צ בעל ה"בית ישראל" זצוק"ל.

י"ח בשבט תשס"ו
האדמו"ר מגור, בעל ה'בית ישראל' זצוק"ל
האדמו"ר מגור, בעל ה'בית ישראל' זצוק"ל
 
 
 
 
 
 
 
משפיעי הישיבה בכפר בקריאה
משפיעי הישיבה בכפר בקריאה
 
קריאת הרבנים
קריאת הרבנים
 
חתימות הרבנים על הקריאה
חתימות הרבנים על הקריאה