ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
הדיווח בעיתון
הדיווח בעיתון צילום: מכון אבנר וארכיון
הרבי ביו"ד שבט: לא להתפעל מזעמו של סאדאת

דיווח עיתונאי על התוועדות יו"ד שבט תשל"ח במהלכה מחה הרבי נגד התכנית ללמד ערבית בבתי הספר כמחווה לסאדאת ואמר שהיא נובעת מרגש נחיתות ● מוגש לימי ההכנה ליו"ד שבט
מגיש: הרב משה מרינובסקי

האדמו"ר מליובביץ שליט"א מצטט הפסוק:

"...הכבדתי את לב פרעה למען שתי אותתי בקרבו..."

* אין להתפעל מזעמו של סאדאת ואין לוותר

כל פרשה בתורה מהווה לקח לכל הדורות כך גם לגבי אירועי ימים אלה – יש ללמוד מן התקדים המעניין של המאורעות שקדמו ליציאת מצרים שהיא הגאולה הראשונה של עם ישראל, גם שם ניסה מלך מצרים להתמקח, וגם הוא זעם כאשר עם ישראל דחה בהחלטיות ובתוקף כל ניסיונות פשרה, וזעמו ביטא בגירוש השליחים, אלא שזעם זה בא מהכבדת ליבו על ידי הקדוש ברוך הוא כדי שבסופו של דבר יספוג את המכות - "ואני הכבדתי את לב פרעה – למען שתי אותתי אלה בקרבו", עד שלבסוף נכנע כליל – "ויהי בשלח פרעה את העם".

גם כאן הכביד את ליבו והורה לשליחים לצאת – אמר הרבי מליובאוויטש האדמו"ר שניאורסאהן שליט"א, הלקח לזמננו הוא – לא להתפעל כלל מזעמו של נשיא מצרים, כי אם לעמוד בתוקף בלי כל ויתור, כמתחייב על פי ההלכה והתורה, ודבר זה, יביא בסופו של דבר לכניעה מוחלטת מצידו. דברים אלו אמר הרבי ביום חמישי לפנות בוקר בהתוועדות שנערכה בבית מדרשו בברוקלין לכבוד מלאות 28 שנים לפטירת חותנו הרבי החב"די הקודם, השישי לשושלת חב"ד, האדמו"ר יוסף יצחק זצ"ל שביום י' שבט הוא יום הזיכרון שלו.

הרבי הזכיר שוב כי לפי ההלכה הפסוקה בשולחן ערוך אין לוותר ויתור כל שהוא העלול לפגוע במידה כל שהיא בביטחון העם והארץ, וזאת בהתאם לדעתם של אנשי בטחון מובהקים, כאשר השיקול צריך להיות בטחוני טהור ואסור לערב שיקול פוליטי כל שהוא בדבר. את מרבית דבריו הקדיש הרבי לעשייתו ופועליו של חותנו הרבי, נושא החינוך היהודי המקורי בתפוצות ישראל, וקרא לחזק את מוסדות החינוך הכשרים הקיימים, להגדילם, ואף להקים מוסדות נוספים בכל מקום לפי הצורך.

בנושא החינוך הביע הרבי מחאה חריפה על ההצעה המדהימה והמחרידה לחייב את לימודי השפה הערבית בבתי הספר בישראל. הרבי הגדיר תוכנית זו כנובעת מרגש נחיתות גלותית מן ההתפעלות מכך שהגוי סאדאת הואיל לכבד את העם בישראל בביקור. הרבי ציין שבאף אחת ממדינות ערב לא עלה על דעת מישהו להנהיג לימודים בלשון הקודש, ואילו אנו אצים מיד להעניק מחווה לכל גוי על חשבון חינוך ילדינו.

לסיום דבריו אמר הרבי שאם עם ישראל ילך בדרך התורה והמצוות ויקיים את הכתוב נזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

כ"ד בטבת תשע"ה