ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
הידיעה שפורסמה בעיתונות
הידיעה שפורסמה בעיתונות
למה חשוב להחזיק ב"שטחים"? ■ מסמך מרתק

בעקבות האירועים הביטחוניים השבוע, לפנינו דיווח עיתונאי על התוועדות, אחת מרבות, בהן הרבי פרש את משנתו הברורה בנושא שלמות הארץ
מגיש: הרב משה מרינובסקי

הרבי מליובביץ: השטחים – גורם רציני לבטחונם של כל תושבי ישראל

ב"התוועדות" המונית שקיים הרבי מליובביץ בבית מדרשו בניו-יורק אור ליום אתמול, ושהועברה בשידור טלפוני ישיר לכפר חב"ד ולעשרות ריכוזי חב"ד בעולם, התייחס, בין השאר, לנושאים אקטואליים. למרות שעונת הנופש בעיצומה התרכזו אלפים רבים של חסידים בבית מדרשו.

ה"התוועדות" התקיימה לכבוד יום ה-32 לפטירת אביו של הרבי, הגאון רבי לוי יצחק שניאורסהן, שנפטר בקזכסטן שברוסיה האסייתית, לשם הוגלה על ידי השלטונות הסובייטיים עבור הרבצת תורה.

מרבית ההתוועדות הוקדשה לדברי תורה בנושאים הלכתיים ומחשבתיים, משך ארבע וחצי שעות, ובין השאר פירט בהרחבה את משמעותן של אותן מצוות שכתוצאה מקיומן יש לא רק שכר בעולם אלא גם בטחון ושמירה בעולם הזה. ממקורות רבים בתנ"ך בדברי חז"ל ובספרי הפוסקים הוכיח – תוך יישוב סתירות בין המקורות השונים – כי מותר ואף חובה להסביר את קיום מצוות כמזוזה ותפילין למשל גם כדרך של שמירה על הביטחון בעולם הזה, כן התפלפל הרבי בנושאים הלכתיים הקשורים בבנין בית המקדש ובהקרבת הקרבנות, אם כי הדגיש בדבריו שאין שום היתר לעלות בזמן הזה להר הבית.

מעשה איסטנבול – אזהרה שניה משמים

הרבי אמר כי "מעשה קושטא" (איסטנבול) מהווה אזהרה שניה מן השמים אחרי מעשה אנטבה. את העיר איסטנבול כינה הרבי בשמה הקודם כפי שהיא מופיעה במקורותינו בספרות גדולי ישראל: קושטא, שם ב"קושטא" ניתנה אזהרה מן השמים להתחזקות בקיום המצוות, לאחר שהאזהרה הראשונה, העובדה שכל מזוזותיהם של חטופי אנטבה היו פסולות, לא הועילה לעורר "סערה" של קיום מצות מזוזה כראוי. הרבי אמר כי אצל אף אחד מבין החטופים לא נמצאו המזוזות כשרות, גם אצל הדתיים שבהם. אחד מן החטופים, יהודי המבסס כל מעשיו על השולחן ערוך, טען שאין מה לבדוק אצלו, אך לאחר שהפצירו בו ניאות לבדוק מזוזותיו ושתיים נמצאו פסולות.

בחריפות רבה הגיב הרבי כלפי אישים מסוימים הטוענים, באצטלה של "למדנות" והיחלצות למען קדושת התורה והמצוות, כי אסור "לנצל" את המצווה כמזוזה, תפילין וצדקה – כ"מנעול בטחון". הרבי הצהיר כי מכל המקורות נראה ברור שאכן מצוות אלה משמשות, בין השאר, אמצעי בטחון ומותר בהחלט, אף חובה, לשכנע יהודים לקיים את המצוות משום כך.

הזכות הגדולה של חיילי צה"ל

כלפי חוגים חרדים קיצוניים שיצאו בטענות כלפי הרבי על שאמר "יישר כח" לחיילים שחילצו את חטופי אנטבה, ועל שהעלה על נס את מסירות נפשם – אמר הרבי – כי אלה שאינם רואים את זכותם הגדולה של חיילים צעירים אלה, דומים לאלה משמאל שאינם רואים את נסי השם הגלויים במבצע יונתן. מדוע – טען הרבי כלפי חוגים אלה – מותר היה להינצל מציפורני הנאצים על ידי אנשים חילוניים, גם אם מצילים אלה לא סיכנו נפשם כחיילים אלה, ואף קיבלו תואר ד"ר ומכתבי תודה על כך?! האומרים שהיה צריך לבצע חילופי שבויים מתוך אימון במחבלים, או בגויים אחרים, שוכחים הלכה מפורשת שלפיה היה הכרח במעשה ההצלה כפי שבוצע.

אחד ההישגים של מבצע אנטבה, לדברי הרבי, הוא העובדה שחדלו לדבר על החזרת שטחים לגויים. החזרת שטחים אסורה לפי ההלכה, לא רק משום שזה ארץ ישראל, אלא משום הסיבה הפשוטה של... פיקוח נפש. גדולי ישראל האמיתיים שמים דגש על פיקוח נפש ואומרים שבכגון דא יש לשאול את המומחים, כפי שזה בענייני רפואה ובריאות. ואכן אין מומחה אחד לענייני בטחון שאינו אומר שישנה סכנה בהחזרת שטחים. החזקת שטחים מקילה על הגנתם של אנשי מאה שערים ועין חרוד, בני ברק וחדרה, כפר חב"ד ונהלל ותל אביב גם יחד. גם אלה הטוענים להחזרת שטחים מחייבים את הדבר כתמורה ל"חסד לאומים" וכולנו יודעים מה טיבו של "חסד לאומים"...

הרבי חזר וקרא להתחזק בקיום המצוות ובמיוחד ב"מבצעי המצוות". באופן מיוחד קרא הרבי להגביר את "מבצע חינוך", לשינון דברי תורה על ידי ילדי ישראל, וכאמור, מפי עולללים ויונקים... להשבית אויב ומתנקם", דבר שהוא הכנה קרובה וממשית לבנין בית המקדש בגאולה השלמה בקרוב.

 

כ' בחשוון תשע"ה