ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
קטעי העיתונות
קטעי העיתונות
הסיסמה של פעולות חב"ד בעונת החורף ■ היסטוריה

קטעי עיתונות על מכתב-כללי בנושא "ויעקב הלך לדרכו" ועל הקפות היסטוריות בחברון בחודש חשון שעברו ללא הפרעות
מגיש: הרב משה מרינובסקי

חב"ד מתארגנת לפעולות החורף בסיסמה "ויעקב הלך לדרכו"

כפר חב"ד, (עש"ת). – במכתב כללי המופנה "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהן", קרא הרבי מלובביץ לכל יהודי ויהודי לנצל את המטען הרוחני שבו הצטייד היהודי במשך החגים של חודש תשרי, לעניינים השוטפים של סתם יום של חול.

הרבי מזכיר במכתבנו מנהג שהיה נהוג בקהילות רבות להכריז במוצאי שמחת תורה את הפסוק "ויעקב הלך לדרכו". הרבי מסביר תוכן הכרזה זו בקריאה ותזכורת שגם בדרך הרגילה של חיי יום-יום ועבודות ימי החול – יש להזכיר להשתדל שהדרך תהיה זאת שהיא מיוחדת ליעקב, דרך התורה והמצוות. במיוחד יש להגביר את קיום מצוות אהבת ישראל, ואת עשר מבצעי המצוות, שעליהם הכריז הרבי בתקופה האחרונה כמבצעי הגנה רוחניים.

כפי שנודע הוקם בין חסידי חב"ד בארץ מטה מיוחד מטעם צעירי חב"ד שנקבע בשם "ויעקב הלך לדרכו", זו הסיסמא שנקבעה על ידי הרבי להמרצת הפעילות הרוחנית של ימי החורף הבאים.

הרבי מליובביץ שליט"א שלח אנשים מבני שבט לוי לחברון להבטחת הבעלות במערת המכפלה

אלפי חסידי חב"ד קיימו במקום את ההקפה החמישית

אלפים מחסידי חב"ד מרחבי הארץ עלו לחברון לקיים את מצוות הרבי ואמרו במקום את ההקפה החמישית הנאמרת בשמחת תורה.

שליחות מפתיעה ומעניינת הטיל הרבי רבי מנחם מנדל שניאורסאהן שליט"א על הישראלים ששהו בחגי חודש תשרי בחצרו, והיא לעשות פעולה רוחנית משותפת להכרזה חוזרת על הבעלות הנצחית של עם ישראל, ובמיוחד של בני שבט הלוי שבהם, על העיר הקדושה חברון, עיר האבות ומערת המכפלה שבה.

כזכור, הכריז הרבי בעת ריקודי ההקפות של ליל שמיני עצרת (שמחת תורה בארץ), כי "במקום של רצונו של אדם – שם הוא נמצא", כמאמר הבעל-שם-טוב. ולפי זה, נמצאים הוא והציבור שאתו בעיר הקודש חברון, שבה חל אז שמחת-תורה. לפיכך ניתן על-ידי הרבי ביטוי להימצאות זו, על-ידי כך שב"הקפה" החמישית ("מלך עולמים הושיעה נא") כיבד את כל בני שבט לוי, אשר העיר חברון שייכת אליהם, כאמור בתנ"ך.

עתה חזר הרבי וביקש שאת "הקפה" זו עצמה (ההקפה החמישית שבהקפות שמחת-תורה) יקיימו מחדש כל בני ארץ-ישראל, שנכחו במעמד הקודם בבית מדרשו של הרבי, בראשות הלויים שבהם, במערת המכפלה, מקום מנוחת האבות שבחברון עיר הקודש.

"הקפה" מתוך שילוב של תפילה ולימוד

ב"הקפה" זו, שהתבצעה בשליחותו של הרבי, אתמול בשעה 4 אחרי הצהריים, ביקש הרבי לצרף אליה אמירת דברי תורה, תפילה בציבור, נתינת צדקה שלוש פעמים לפני הפעולה במהלכה ואחריה, וכן אמירת "לחיים" ו"לחיים ולברכה" על כוסית "משקה" מבקבוק שנתן הרבי לצורך זה לרבו של כפר חב"ד הרב נחום טרבניק, בעת ה"התוועדות" של שבת-בראשית כשליח הציבור. מעמד דומה התקיים לאחר מכן, בהוראת הרבי, גם בבית-הכנסת החבד"י העתיק של האדמו"ר ה"צמח צדק" בעיר העתיקה בירושלים. אלא שהפעם עומדים בראש המעמד הכהנים שבחבורה. גם מעמד זה יתקיים ביום ה' באותה המתכונת: קיום "הקפה" החמישית של שמחת-תורה, תפילה, לימוד-תורה ונתינת צדקה ואמירת "לחיים" בציבור. ומעמדות דומים על-יד הכותל המערבי, לפני ואחרי המעמד בבית-הכנסת "צמח צדק".

"הכרזה חוזרת על הבעלות"

הרבי אמר שמעמדות אלו יהוו הכרזה חוזרת ונשנית של הבעלות האלוקית של עם ישראל על ארץ ישראל, ארץ הקודש, בשלמותה. הרבי אמר שלפעולה במערת המכפלה רשאים להצטרף בני לוי נוספים, מלבד אלה שנכחו במעמד המקורי בליל שמחת-תורה בחצר הרבי. כן ביקש שהפעולה תתבצע בזמנים שמותר בהם הביקור במערה, כדי לשמור על השלום.

כל הפעולות בחברון נעשו בתיאום מלא עם השלטונות והממשל ועברו ללא הפרעות.
כ"ט בתשרי תשע"ה