ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
כריכת הספר
כריכת הספר צילום: שטורעם
מאתיים שנה ל"יציאת ליאדי", הבריחה וההסתלקות

ספר חדש מאת החוקר והסופר החב"די הרב יהושע מונדשיין יוצא בימים אלו ומוקדש למאתיים שנה ל"יציאת ליאדי", לבריחה אל מעמקי רוסיה ולהסתלקותו של אדמו"ר הזקן ● הספר, בפורמט אלבומי גדול, כולל כ-380 עמודים, שחלק ניכר מהם גדוש בתצלומי כתבי ידם הק' של אדמו"רי חב"ד וחסידים מכמה דורות, וכן בתמונות צבעוניות, שחלקן רואות כאן לראשונה את אור הדפוס
מערכת שטורעם

ספר חדש מאת החוקר והסופר החב"די הרב יהושע מונדשיין יוצא בימים אלו ומוקדש למאתיים שנה ל"יציאת ליאדי", לבריחה אל מעמקי רוסיה ולהסתלקותו של אדמו"ר הזקן.

מסעו המופלא של אדמו"ר הזקן באחרית ימיו – שלא היה אלא מפני "שלא רצה בשום אופן לשכון אפילו יום אחד תחת ממשלתו ועבודתו" של נפוליאון – מתואר באריכות ובפרטי-פרטים במכתבו הידוע של אדמו"ר האמצעי, שממנו פינה וממנו יתד לבניינו של הספר שלפנינו.

אלא שעד כה היה מכתב זה – מבחינות מסויימות – כספר החתום: שמות האנשים וחלק משמות המקומות לא היו ניתנים לזהוי, בעיקר בעטיית השיבושים הרבים שנפלו בהעתקות השונות. משפטים אחרים לא הובנו בגלל שנכתבו ברמיזה בעלמא, או בגלל טעויות המעתיקים, שגרמו להיווצרותן של סתירות מיניה וביה בגופו של המכתב.

עתה נדפס המכתב בהשוואה לכתבי-יד משובחים ומוסמכים, ונפתח הפתח להבנת דברים שעד כה היו עמומים.

לשפע התיאורים ההיסטוריים ואיזכורי המקומות הפזורים במכתב, נוספו ביאורים שאליהם נלוו אילוסטרציות – שפע תמונות וציורים – כשהדגש הושם על ציורים שנוצרו בעיצומם של המאורעות או בתקופה הקרובה להם, או תמונות שבהן הונצחו אתרים שנותרו מאותם ימים, ועד לאיתורו וצילומו של מקום שבו דרכו בוודאות רגלם של אדמו"ר הזקן וכל בני משפחתו והנלווים אליהם.

תעודות נוספות המתפרסמות כאן לראשונה, שופכות אור חדש על מסלול נסיעתו המדוייק של רבינו הזקן, ובאמצעותן התאפשרה עריכת 'לוח זמנים' מפורט החל מהימים שלפני היציאה למסע, ועד לאחריתו.

לכמה משפטי-מפתח שבמכתבו של אדמו"ר האמצעי – שעליו מושתת רובו של הספר – נתייחדו מאמרים שלמים, כך שהמכתב מתפרש עתה גם בדרך קצרה וגם בדרך ארוכה.

במהלך המחקר התברר, כי במשך הדורות נתייחסו לאדמו"ר הזקן גם מכתבים ורשימות שמעולם לא יצאו מתחת ידו, ואחד מהם אף נתחבר על-ידי המלשין אביגדור מפינסק, שכאן נחשף הוא לראשונה כשהוא כתוב וחתום בידי אותו האיש!

חלק נכבד מהספר מוקדש לסיפורים מתקופת המסע, מכל רמות האמינות: רשימותיו של אדמו"ר ה'צמח צדק' שהתלווה בעצמו לאדמו"ר הזקן בכל ימי המסע, רשימות וסיפורים מפיהם של רבותינו הק' נשיאי חב"ד, סיפורי חסידים שנמסרו איש מפי איש, סיפורים שמקורם אינו ידוע ועד לסיפורים בדויים מן הלב שלא נותר בהם אף קורטוב של אמת.

במאמרי החסידות, ברשימות ובסיפורים משתקפים אירועים מכל אורך התקופה: הימים שקדמו ל"יציאת ליאדי", ההכנות ליציאה, הבריחה, אירועים שהתרחשו במהלך הנסיעה ובתחנות-הביניים, האירועים בכפר פיענא ששם אירעה הסתלקותו של אדמו"ר הזקן, תיאור השבועות, הימים והשעות שקדמו להסתלקות, רגעי ההסתלקות, הנפלאות שהתרחשו במהלך הנסיעה והולכת הארון אל מקום מנוחתו בהאדיץ', סיפורים הקשורים ב'אוהל' הקבורה, מכתבי רבוה"ק אודות ה'אוהל' ופעילותם הגלויה והנסתרת לתחזוקתו הגשמית והרוחנית.

הספר, בפורמט אלבומי גדול, כולל כ-380 עמודים, שחלק ניכר מהם גדוש בתצלומי כתבי ידם הק' של אדמו"רי חב"ד וחסידים מכמה דורות, וכן בתמונות צבעוניות, שחלקן רואות כאן לראשונה את אור הדפוס.

 

כ"ב באלול תשע"ב