ב"ה יום ראשון, י"ז מנחם-אב תשע"ט | 18.08.19
הכתבה השבוע בכפר-חב"ד
הכתבה השבוע בכפר-חב"ד צילום: שטורעם
כינוס אחד ושלושה סיפורים ● מאחורי הקלעים

השבוע לפני 25 שנים, נבחרה 'מלמעלה' תמונת השער וגם הכותרת הראשית של 'כפר חב"ד' ● מה הסתתר מאחורי ההגהה המיוחדת, ומה היו 'הדיונים החסויים' בכינוס השלוחים תשמ"ו ● סיפורו של בעל חנות אלקטרוניקה, של תלמיד בישיבה הליטאית 'נר-ישראל' בבולטימור, ושל בנו של הפרופסור הנודע מבוסטון ● מאחורי הקלעים
אהרן דב הלפרין

כבר נזדמן לי לספר במדור זה על שתי הוראות מיוחדות שקיבלתי מהרבי בחודש מר-חשוון תשמ"ו, שבוע אחרי שבוע. הראשונה (במשך שני שבועות רצופים) בקשר לקטעי הציפייה לגאולה בעמוד השער, והשנייה – שבוע לאחר מכן – הראיון המיוחד, בהוראת הרבי, עם הרב ניסן מינדל ע"ה.

השבוע ברצוני לספר על ההוראה השלישית, כעבור שבוע, אשר בגינן נהוג אצלנו במערכת לכנות את חודש מר-חשוון תשמ"ו: 'חשוון המשולש'...

ובכן, השבוע לפני 25 שנים בדיוק, בהיותי בחצר קדשינו, קיבלתי הוראה מהרבי:

"גם אם הכתבה על כינוס השלוחים (במתכונת שהיתה נהוגה אז) תהיה רק בשבוע הבא – בשער של העיתון הזה של השבוע כבר צריך לציין את זה עם תמונת-שער וכותרת ראשית. כמו כן תכניס עוד בגיליון זה את הפ"נ של השלוחים ואת המענה על הפ"נ".

באותו שבוע פרסמנו לראשונה בעמוד השער את התמונה הקבוצתית של שלוחי הרבי בחזית 770, והכותרת שנבחרה ו'אושרה' לשער הגיליון היתה: "מדליקי אבוקת התשובה באמריקה מתכנסים בחצר הרבי שליט"א".

'ביראת כבוד'

הכתבה עצמה, בשבוע שלאחר מכן – שנתבקשתי על-ידי הרב חדקוב להכניסה להגהה לפני הפרסום – היתה סך-הכול כתבה של עמוד אחד (כולל התמונות) כמקובל באותם ימים...

כך נכתב בכתבה, תחת הכותרת "שלוחי הרבי שליט"א מתכנסים":

"ראש-חודש כסלו והימים הסמוכים לו הפכו בשנים האחרונות לימי התכנסויות ודיונים משותפים של שליחי כ"ק אדמו"ר שליט"א בכל אתר ואתר..

הכינוס בחצר הרבי נמשך שלושה ימים. ראשיתו בשבת-קודש פרשת חיי-שרה. לשבת זו הגיעו השלוחים ממקומות מושבותיהם ויצרו בכך אווירה מיוחדת ב-'770'. הקהל כולו והצעירים בפרט, הביטו בהערצה במאות האברכים שנכחו בבית-המדרש, ואשר במשך כל השנה הם עומדים בשורה הראשונה של פעילות הרבי שליט"א להפצת תורה וחסידות גם במקומות הנידחים ברחבי ארה"ב.

אין ספק, קהל חסידי חב"ד מתייחס לשלוחים ביראת-כבוד של ממש, נוכח מסירות-נפשם שאין לה שיעור ואשר מעטים כמוה בתולדות ימי ישראל.

בהתוועדות של הרבי שליט"א בשבת נתן משקה עבור הכינוסים והשמיע שיחה מיוחדת בעניין השלוחים.

במוצאי שבת-קודש החלה הוועידה שנמשכה במשך כל יום המחרת וכן ביום השני וננעלה עמוק בתוך הלילה של אור ליום שלישי. במשך הימים הללו דנו השלוחים בבעיות השונות, עסקו במצבה של יהדות ארה"ב וטוו תוכניות-פעולה לשנה הנוכחית.

המרתק ביותר היו, כמובן, תיאורי הפעילות במקומות השונים. רשמית לא הופיע הנושא בסדר-היום, אך בתוך הדברים סיפרו השלוחים על הנעשה במקומותיהם, ובמשך ימי הוועידה נפרשה מסכת פעילות הרואית ומופלאה שאין לעמוד על היקפה ותוצאותיה מרחיקות-הלכת.

'דיונים חסויים'

"התיאורים הללו המחישו לכל הנוכחים, כי אכן מתחוללת מהפכה ממש בעולם היהודי. בדיון ארוך על נושא הצבת חנוכיות-מרכזיות בחנוכה – פעולה שהרפורמים לוחמים בתוקף נגדה! – עשה מישהו חשבון פשוט, ובסיכום צנוע הגיע למסקנה, שחנוכיות-ענק אלה והפרסום שהתלווה אליהם הביא את דבר החנוכה, והסברת היהדות באירועים אלה, ליותר ממיליון וחצי יהודים! דיון מיוחד הוקדש להשפעה העצומה בקרב ה"קמפוסים" ברחבי ארצות-הברית ובו הוחלפו רעיונות ודרכי פעולה.

החלק הגלוי של הוועידה היה במוצאי שבת-קודש ונפתחה ע"י המנחה הרב משה קוטלרסקי מ"מרכז לענייני חינוך". הגה"ח הרב יואל כהן חזר את שיחת הרבי שליט"א משבת. לאחר דברי התעוררות מאת המשפיעים שליט"א נידונו נושאים שונים ומגוונים כמו סופי-שבוע עם חב"ד, 'צבאות השם', מוסדות לבעלי ולבעלות תשובה, עיתונות רוסית, מיהו יהודי ועוד. הקהל הרב שנכח בוועידה זו שתה בצמא את הדברים שנמשכו עד שעה מאוחרת".

בכתבה המקורית שהכנסתי להגהה היה כאן עוד קטע ארוך שנצטוויתי למוחקו, ובמקומו נצטוויתי להכניס את המילים הבאות:

"למחרת, ביום ראשון, החל שלב הדיונים החסויים שבהם לא היה יכול הקהל להשתתף. השלוחים פתחו את הכינוס בימים אלה בשיעור חסידות משותף, בתפילה ובלימוד שיעור הרמב"ם היומי, ורק לאחר מכך החלו להתנהל הדיונים. כאמור, הדיונים היו חסויים ולכן לא ניתן לדווח עליהם". (וכן לפתוח את הקטע שלפני כן במילים "החלק הגלוי", במקום המילים "החלק המרכזי")

המשך הכתבה – השבוע בכפר חב"ד

כ"ו בחשוון תשע"א