ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
הרבנים אצל הרבי
הרבנים אצל הרבי צילום: ארכיון שטורעם
היום לפני 20 שנה: ביקור הרבנים הראשיים אצל הרבי

היום ימלאו 20 שנה בדיוק ליחידות המפורסמת של הרבנים הראשיים הגאון הרב אברהם שפירא זצ"ל ויבדלט"א הגאון המקובל הרב מרדכי אליהו שליט"א אצל הרבי (י"א אייר תשמ"ט – תשס"ט)
מערכת שטורעם

היום ימלאו 20 שנה בדיוק ליחידות המפורסמת של הרבנים הראשיים הגאון הרב אברהם שפירא זצ"ל ויבדלט"א הגאון המקובל הרב מרדכי אליהו שליט"א אצל הרבי (י"א אייר תשמ"ט – תשס"ט).

השיחה כולה הייתה בלשון הקודש ובמהלכה שוחחו הרבנים עם הרבי, בין השאר, על העניינים הבאים: קרבן פסח וספירת העומר כשיבוא משיח היום, חיוב האמונה והציפייה לביאת משיח ופרסום והפצת לימוד הקבלה.

שטורעם מביא את התמליל המלא של היחידות.

י"א באייר תשס"ט