ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
הרבי הריי"צ והרב זוין
הרבי הריי"צ והרב זוין צילום: אילוסטרציה
ד"ר מחתרתי והתודה של הרבי

מאגרותיו של הרבי הקודם אנו למדים על פועלו של איש הג'וינט, הד"ר יוסף רוזין, שפעל במחתרת למען הרבי הקודם וחב"ד ברוסיה הקומוניסטית
הרב משה מרינובסקי

'שושנה' – זה היה כינויו המחתרתי של הד"ר יוסף רוזין, איש הג'וינט (הועד היהודי האמריקני המאוחד לסיוע) שבמשך תקופה של כארבע עשרה שנים עשה רבות למען עבודת הקודש של הרבי הריי"צ נ"ע ברוסיה הסובייטית (כנראה, בין השנים תרפ"ד – תרח"ץ).

די לעלעל במפתח השמות בחלק נכבד מהכרכים של איגרות קודש הרבי הריי"צ נ"ע, כדי להיווכח כי האיש נזכר פעמים רבות ותופס מקום נכבד וחשוב מאוד.

הפעם נבקש להפנות את תשומת הלב לעובדה המעניינת כי עם סיום תפקידו, בשלב שבו כבר לא היה מקום לצפות ממנו לעזרה נוספת, הרבי הריי"צ נ"ע עסק בהשתדלות מסועפת כדי לתת ביטוי להכרת הטובה והתודה לה היה הד"ר ראזין ראוי.

במשך כחצי שנה, מחודש אדר ב' ועד חודש אלול, כותב הרבי הריי"צ נ"ע סדרה של איגרות קודש בעניין זה אל הגאון החסיד רבי שלמה יוסף זוין ע"ה שכבר היה באותה שעה בארץ הקודש. כידוע, עד צאתו מרוסיה, נטל הרב זוין עצמו חלק חשוב בעבודת הקודש של הרבי הריי"צ נ"ע בברית המועצות דאז (וגם הוא זכה לכינוי מחתרתי – "רש"י").

בתור שכזה, הרב זוין כנראה הכיר היטיב את הד"ר ראזין ואת פעלו הרב ומשהגיעה השעה לכך, ביקש הרבי להשתמש בכישרון הכתיבה המיוחד של הרב זוין על-מנת לתת ביטוי נאות להכרת הטובה כלפי הד"ר ראזין.

באותה שעה, אדר שני תרח"ץ, הג'וינט הפסיק את פעולתו ברוסיה, והעובדה הזו גורמת לרבי נ"ע לכתוב לרב זוין את השורות הבאות:

"... על להבא אין לחשוב איזה עזר מהם בכל זה הנה בעד העבר ראוי הוא הד"ר יוסף שי' בר' דובער ז"ל ראזין לכבדו במכתב תהלה – אדרעס – בעד גודל עבודתו לטובת אחינו היראים והחזקתם במשך ארבע עשרה שנה".

בהמשך הרבי הריי"צ נ"ע מפרט שורה של הוראות לגבי תעודת ההוקרה. בין אלה: בנוסח לא ניתן לפרט את מעשיו הטובים ברוסיה "בהחזקת מוסדות התורה כו' וכו'" (כנראה בגלל שהפעילות המחתרתית עדיין היתה בעיצומה), "כי אם סחור סחור בדברים סתומים ברוב תהלות ושבח בעזרה כלליים ובתמיכות לאנשים פרטיים..."; לכתוב את התעודה על ידי סופר סת"ם "בכתב מהודר ויפה באותיות טובים ובדיו טוב על קלף"; "במקומות הדרושים יכתבו אותיות גדולים"; להכין בנפרד תרגום של התעודה לאנגלית; התעודה תהיה בתבנית ספר עם מקום לחתימות של: הרש"ג, הרב מרדכי דובין, הרב קלעמעס ממוסקווה ושאר הרבנים מרוסיה הנמצאאים בירושלים, תל-אביב וחיפה; לכרוך את את עמודי הקלף בכריכה טובה, "הגב של עור והטאוולען יהיו של עצי זית" כשעל האחד יהיה ציור של הכותל המערבי ועל השני מערת המכפלה; ועוד.

עד כמה הרבי הריי"צ נ"ע החשיב את הדבר אנו למדים גם מהעובדה כי כאשר הרב זוין שלח לרבי נ"ע את הצעת הנוסח הראשונה, הרבי 'לא ויתר' לו והגיב: "... הנה זה כתב בחפזון, וכאשר יעריך נוסח לא בחפזון יהי' טוב ומסודר יותר, ויואיל לשלוח אלי הנוסח טרם שימסרהו אל המעתיק...".

כעבור מספר חודשים, בשלהי אלול תרח"ץ, הרבי כותב אל הרב זוין "המגילה כבר נתקבלה על הדואר, אבל עוד טרם מסרו לי, בדרשם רשיון הבאה ע"ז".

ראו עד היכן מגעת הכרת הטוב. מתברר שהרבי לא הסתפק במגילת הקלף המהודרת, המצוירת והמעוטרת עם חתימות הרבנים. כעבור עבור שנה, באלול תרצ"ט, אנו מוצאים איגרת נוספת אל הרב זוין והפעם בבקשה "להעריך חוברת על אודות אישיותו ומעשיו הטובים של ידידי רב פעלים מר יוסף שי' ד"ר ראזין, אשר הצטיין במרץ עבודתו ועזרתו לאחב"י שומרי דת, אף כי בעצמו הי' רחוק מזה בתחלה, וחסדו הגדול את הלומדי תורה והרבנים...". הרבי אף מוסיף כי בטח ידועות לרב זוין עצמו ולרבנים נוספים עולי רוסיה "ענינים שונים (עפיזאדן) ממשך זמן עבודתה של הד"ר ראזין ברוסיא, אשר יתארו ויפארו טיב שימת לבבו לנרדפים ולולי זכויות-אזרח, וביחוד לשומרי תורה....הנני מבקש את ידידי עד כמה שאפשר להעריך בהקדם כזו, ואיל לשלחה אלי".

ובכל אלה לא די. עורך האגרות-קודש הרב שלום דובר לוין מציין (בהערה לאיגרת א'יב) כי כאשר הד"ר ראזין הלך לעולמו נוספה לסידור תהלת ה' שנדפס באותם ימים בניו יורק כריכה דקה שנדפס בה: "הוצאה חדשה זו לעילוי נשמת מר יוסף בן דובער המכונה ד"ר ראזין, נפטר כ"ט אדר ה'תש"ט".

ט"ז בסיון תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
4
1. ממש ממש/טוב
אפשר יותר
ט"ז בסיון תשס"ח
2. מרתק
מחכה לעוד מאמרים מהסוג הזה.
ט"ז בסיון תשס"ח
3. להתחיל לפתוח ספרים ברצינות
הרב מרינובסקי,
מה שמיוחד במאמרים שלך זו לא העובדה שהם מרתקים ומעניינים.
בעצם, אתה לא מגלה כאן דברים סודיים בפרסום ראשון, אתה 'בסך הכל' רק מעתיק קטעים מאגרות קודש.

אך למעשה, זהו הדבר הנפלא ביותר במאמריך: אתה מראה לנו שכל הפנינים נמצאים כאן, בהישג ידינו, צריך רק ניתי ספר ונחזי, רק לפתוח ספרים ולהתחיל לדלות אוצרות!

געצאלע.
ט"ז בסיון תשס"ח
4. הטאוולען של עצי זית
אולי מישהו יכול לתרגם לי מה זה "טאוולען", נראה שכרוך להכריכה, אבל מה?

לכרוך את את עמודי הקלף בכריכה טובה, "הגב של עור והטאוולען יהיו של עצי זית" כשעל האחד יהיה ציור של הכותל המערבי ועל השני מערת המכפלה
י"ז בסיון תשס"ח