ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
היו ימים: הרב גרליק ב-770

השבוע חל היארצייט של הרה"ח הרב שנ"ז גרליק ע"ה רבו של היישוב כפר חב"ד. בתמונה נראה הרב גרליק בחברת רבני חב"ד בכנס ה-5 של צעירי חב"ד
מערכת שטורעם

השבוע חל יום היארצייט של הרה''ח הרב שניאור זלמן גרליק ע"ה רבו של היישוב כפר חב"ד. הרב גרליק כיהן ברבנות במשך עשרים וחמש שנים, עד יומו האחרון.

הרב גרליק נולד בכ"ה סיון ה'תר"מ בעיר רוגטשוב ונפטר בתאונת דרכים בשנת ה'תשל"ד בדרכו מירושלים לכפר חב"ד. מנוחתו כבוד בהר הזיתים.

בתמונה שהגיעה היום לידי מערכת שטורעם נראה הרב גרליק בחברת רבני חב"ד, בכנס החמישי של צעירי אגודת חב"ד בחצרות קודשנו.

ט' בסיון תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
4
1. שלישי מימין
הגה"ח חיים שאול ברוק ע"ה
ט' בסיון תשס"ח
2. אולי א' מהם
הוא הרה"ח ר' נחום שמרי' ששונקין?
ט' בסיון תשס"ח
3. אולי
ניחוש: הרב דוד חנזין ע"ה
והרב שמואל חפר שי' (ייבדל לחיים)
ט' בסיון תשס"ח
4. הראשון מימין
הראשון מימין נראה הרב דובער ריבקין ר"י בתורה ודעת
השני?
השלישי הרב חיים שאול ברוק
הרביעי הרב דוד חנזין
החמישי הרב סעדי' ליבעראב?
השישי הרב נחום שמריהו ששונקין
השביעי הרב שנ"ז גרליק
ט' בסיון תשס"ח