ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
מפי עוללים ויונקים
מפי עוללים ויונקים צילום: ארכיון
חסיד מעורר במכתב למערכת

"דבריו הקדושים של האדמו"ר שבשעת אמירתם לא הובנו כראוי מקבלים עתה, במלחמה שנכפתה על ישראל משמעות עצומה". חסיד חב"ד מגיב ב'שערים'
מערכת 'שטורעם'

תחת המדור 'הערות והארות' הובא בעיתון 'שערים' מלפני כשלושים שנה מכתבו של חסיד חב"ד אשר חתם בשם - א.ב.י. במכתבו מביא החסיד את דברי הרבי במכתב מיוחד שנשלח בשלהי אלול בו הוא מבקש להקהיל את ילדי התשב"ר שיאמרו 'תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב' שעי"ז יתבטלו כל הענינים הבלתי רצוים'.

עוד מוסיף הכותב 'דבריו אלו של האדמו"ר שליט"א שבשעת אמירתם לא הובנו כראוי מקבלים עתה, במלחמה הגדולה שנכפתה על ישראל משמעות עצומה'.

ז' באדר א' תשס"ח