ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
הרבי הקודם על רקע המכתב
הרבי הקודם על רקע המכתב
תפקידו של מזכיר • מיוחד

זמן קצר לפני הסתלקות אדמו"ר הריי"צ ביקש הרב חנוך גליצנשטיין שי' את ברכת הרבי עם התמנותו כמזכיר תות"ל בלוד • פרסום ראשון
מערכת שטורעם

פרסום ראשון: בחודש כסלו תש"י, זמן קצר לפני הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע, ביקש הרה"ח הרב אברהם חנוך גליצנשטיין שי' מירושלים את ברכת הרבי הקודם עם התמנותו כמזכיר הישיבה המרכזית תומכי תמימים בלוד.

"באותם ימים החל המוסד להתפתח", מספר הרב גליצנשטיין בשיחה עם 'שטורעם', "היו מוכרחים אדם שישב במשרד וינהל אותו. פניתי לרבי הקודם ותוך מספר שבועות הגיע מכתב התשובה.

"הדבר המיוחד במכתב הזה הוא", מוסיף הרב גליצנשטיין, "שיש במכתב הזה הוראה כללית בקשר לעבודתו של מזכיר. הרבי כותב כי הצלחת כל המוסד תלויה במזכיר".

וכך כותב הרבי במכתבו:

"במענה על מכתבו מז' כסלו המודיע מהמתנותו למזכיר הישיבה והת"ת בלוד. ידע כי הסדר הנכון בעבודת מוסד הוא אחד היסודות של קיומו והצלחתו בעזרתו ית' ושמירת הסדר במוסד תלוי הרבה מאד בעבדותו הרצינית של המזכיר. והשי"ת יהי' בעזרו בעבודתו הכללית ויחזק את בריאותו ויצליחו בהדרוש לו בעניניו הפרטיים".

בתפקידו זה עבד הרב גליצנשטיין כ-14 שנים עד שנת תשכ"ד לאחר מכן המשיך הרב גליצנשטיין בשליחות הרבי לירושלים לנהל את 'תורת אמת'.

מערכת 'שטורעם' מודה לרב גליצנשטיין על המכתב מארכיונו.

ב' בחשוון תשס"ח
 
 
הרב אברהם חנוך גליצנשטיין
הרב אברהם חנוך גליצנשטיין