ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
הרב מענטליק בכינוס תורה
הרב מענטליק בכינוס תורה
20 שנה לפטירת הרב מענטליק

השבוע, בכ"ה תשרי תשס"ח, חל יום היארצייט העשרים של הגאון הרב מרדכי מענטליק ע"ה. מכתב הניחומים של הרבי למשפחתו ותמונה מיוחדת
מערכת שטורעם

השבוע, בכ"ה תשרי תשס"ח, חל יום היארצייט העשרים של הגאון הרב מרדכי מענטליק ע"ה, שכיהן כראש ישיבת תומכי תמימים המרכזית ב-770.

דמותו של הרב מענטליק ז"ל היתה מהדמויות המרכזיות של בית חיינו במשך עשרות שנים, הן בשל תפקידו כראש הישיבה (ושאר התפקידים שעמד בראשם) והן בשל אישיותו הנלבבת מחד וביטול כל ישותו ללא שיור בפני הרבי והוראותיו.

מאות ואלפי תלמידים שלמדו במהלך השנים בישיבה המרכזית שב-770 יזכרו את דמותו, כראש הישיבה, כשר המשקים או בדאגתו האישית והלבבית לתלמידי הישיבה.

את דמות דיוקנו של הרב מענטליק היטיב לתאר בשורות ספורות מר הרברט וינר במאמרו על חצר ליובאוויטש שכתב לפני עשרות שנים: "רק אדם אחד בקהל לא שר. היה זה הרב אדום הזקן שניצב לימינו של הרבי. הוא עמד מבלי לנוע כלל, והציץ בנקודה קפואה אחת על השולחן, נוכח פני הרבי. נאמר לי כי זה היה הרב מנטליק, אשר כובד בתפקיד נושא סיפלו של הרבי. רגשותיו כלפי הרבי היו כה עזים עד כי הגיע למדרגה של התבטלות, אבדן האני. הפעולה של ביטול האני מפני רצונו ואישיותו של הרבי נחשבת לאחת מפסגות הדבקות החסידית".

מערכת 'שטורעם' מפרסמת בזה את מכתב ניחום האבלים ששלח הרבי למשפחת הרב מענטליק לאחר פטירתו.

בימים הקרובים נפרסם כאן בשטורעם תמונות מכינוסי תורה בהם השתתף ונשא דברים. התמונה המוגשת לפניכם היום צולמה בכינוס תורה בשנת תשמ"ה בזאל למעלה. נראים בתמונה (בין השאר): הרב דוד שרגא פאלטער, הרב מרדכי ע"ה מענטליק, הרב שלמה הלוי סגל, הרב יי"צ סלונים, הרב יי"צ זילברשטרום, הרב בנימין נחום זילברשטרום, הרב גרשון שטיינמיץ, הרב יי"צ ססונקין, הרב חיים ליברמן, הרב פלטיאל, הרב טורין, הרב לייזער ברוד, הרב גדליהו ב"ר בערו?ל שעמטא?וו, הרב נחום שפירא, הרב העכט, הרב בקרמן, הרב אלפרוביץ, הרב פרץ אוריאל בלוי.

כ"ז בתשרי תשס"ח
מכתב הניחומים למשפחת מענטליק
מכתב הניחומים למשפחת מענטליק
 
הגב לכתבה

תגובות
1
1. אני מבקש סליחה מר' מנטליק
שאולי ציערתי אותו ה' ישמור וינןח בשלום על משכבו אמן
ט' בטבת תש"ע