ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
טו"ב שנים לפטירת הרב העכט

הרה"ח ר' יעקב יהודה העכט ע"ה הלך לעולמו בט"ו באב תש"נ וזכה שהרבי יקדיש לדמותו שיחה שלימה. שתי תמונות מיוחדות שלו שהגיעו ל'מערכת'
מערכת שטורעם

היום חל יום היארצייט ה-17 של הרה"ח ר' יעקב יהודה העכט ע"ה, שהתמנה על ידי האדמו"ר הריי"צ נ"ע לעסוק בחינוך ילדי ישראל, וזכור בעיקר בזכות ההנחיות שלו באירועי הילדים והתהלוכות ב-770.

בקשר עם יום זה, אנו מגישים שתי תמונות שלו שהגיעו לידי מערכת 'שטורעם' לצד הרבי, עם תמונות נוספות שפרסמנו כאן במהלך השנה.

התמונות הן מתאריך ב' אלול ה'תשל"ז ב'ראלי' לילדי ה'דעי קעמפ'ס', ב-770. הרב העכט נראה מכריז לצד המיקרופון, כשבצד ימין ניתן לראות את הרבי מאזין לדברים.

בי"א אלול תש"נ הקדיש הרבי שיחה מיוחדת לביאור מעלתו של הנפטר ואף ביאר את מעלת שמו.

ט"ו במנחם-אב תשס"ז
 
 
הרבי משוחח עם הרב העכט במהלך תהלוכה
הרבי משוחח עם הרב העכט במהלך תהלוכה
 
הרב יעקב יהודה העכט ע"ה, נראה במרכז התמונה בפתח 770, מימין התמונה נראה הרב יהודה קרינסקי ומשמאל הרב שלמה אהרן קזרנובסקי ע"ה
הרב יעקב יהודה העכט ע"ה, נראה במרכז התמונה בפתח 770, מימין התמונה נראה הרב יהודה קרינסקי ומשמאל הרב שלמה אהרן קזרנובסקי ע"ה