ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע על רקע מכתבו
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע על רקע מכתבו
המתכון לשמירת הבריאות / מיוחד

הרבי הרש"ב מורה לחסיד כיצד לשמור על בריאותו עם הוראות מפורטות בכתב יד קודשו על גבי פתק מיוחד. שטורעם מגיש בפרסום ראשון את הכתי"ק
מערכת שטורעם

הלילה מתקיימת בניו יורק חתונת משפחת גורארי', ואנו שמחים לפרסם את התשורה בחתונה, הנוגעת לסב החתן. בתשורה קטע מגוף כתב יד קודשו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע.

בהקדמה לכתב היד מוסבר הרקע לדברים:

כשבא הסבא הרה"ח ר' משה ע"ה (בשנת תער"ב) לליובאוויטש ללמוד בישיבת תומכי תמימים, הי' חלש בבריאותו, והחלישות הי' ניכר על פניו. וקרא לו הרבי נ"ע לחדרו הק', וציוה עליו שישגיח על בריאותו, ונתן לו הוראות מפורטות בזה, וגם רשמם אז עבורו על צעטל.

לאחר זמן שאל אותו הרבי נ"ע אם מקיים את הכתוב בצעטל הנ"ל, וענה: שכן, מלבד להיות שתי שעות באויר צח (שאינו מקפיד ע"ז כ"כ). ועשה הרבי נ"ע תנועה ביד (כעין תנועת ביטול, כאילו לומר, א"כ יהי' טוב בלי זה).

ב"ה
ישגיח על בריאותו
זמן השינה ערך שעה י"א, וישן ז' שעות רצופים,
ביום בזמן זריחת השמש (גם ביום המעונן) יהי'
כשתי שעות באויר צח,
ישתה חלב ויאכל חמאה,
בעת שמרגיש חלישות, יטעום דבר המיזין קודם
התפלה אחר ק"ש בתפילין.
והשי"ת יחזק בריאותו, ויחזק השי"ת לבו
שיהי' יר"א בכל פרט.

ד' בתמוז תשס"ז
 
 
הגב לכתבה

תגובות
2
1. איזה סבא?
לאיזה גורארי' הכוונה?
ה' בתמוז תשס"ז
2. gfdgfd
 it the gurary which is the mashpia in the yeshiva rabbi yosef yitzchak gurary and there was a whole nice teshura
ה' בתמוז תשס"ז