ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
המכתב מהרבי לגב' מענטליק על רקע תמונת בעלה מלווה את השלוחים
המכתב מהרבי לגב' מענטליק על רקע תמונת בעלה מלווה את השלוחים
"הצדקה נתקבלה ות"ח"

מכתב בפרסום ראשון מהרבי אל הרבנית גיטל מענטליק ע"ה, שיום פטירתה חל ביום א', ותמונה בה מלווה בעלה את השלוחים הנוסעים לארה"ק. מיוחד
מערכת שטורעם

ביום ראשון חל יום פטירתה של הרבנית גיטל מענטליק ע"ה, אשת ראש הישיבה המרכזית הרב מרדכי מענטליק ע"ה.

לכבוד היארצייט שלה, אנו שמחים לפרסם מכתב מיוחד מהרבי, בפרסום ראשון, אל המנוחה, בסופו הוסיף הרבי בכתב יד קודשו את המילים:

"הצדקה למחנ"י נת' ות"ח [=למחנה ישראל נתקבלה ותשואות חן]. בברכה ולאיו"ש [=ולאריכות ימים ושנים] טובות"

בתמונה נראים השלוחים בעת נסיעתם לאה"ק בליווי בעלה, הרב מרדכי ע"ה מענטליק. נראים בתמונה מימין לשמאל: הרה"ת ר' זאב שי' כ"ץ, בנו הרה"ת ר' יוסף יצחק הכהן שי' כ"ץ, אביו הרה"ת ר' משה פינחס ע"ה כ"ץ, דודו הרה"ת ר' מרדכי ע"ה מענטליק, הרה"ת ר' יוסף מענדל ע"ה טננבוים.

המכתב והתמונה מתוך ארכיונו של הרב זאב כ"ץ שי', ובאדיבותו.

כ"ט בסיון תשס"ז
 
 
לחצו להגדלה
לחצו להגדלה