ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
מכתבים מהרבי בפרסום ראשון

בחתונת משפחות השלוחים איידלקאפ צייטלין שתתקיים בסוף השבוע יקבלו המשתתפים תשורה יחודית בה מכתבי הרבי אל זקני החתן והכלה
דוד אבשלום

ביום חמישי הקרוב תתקיים חתונתם של משפחות השלוחים איידלקופ וצייטלין, במהלך החתונה יקבלו המשתתפים תשורה יחודית בה הודפסו מכתבי הרבי אל זקני החתן והכלה, יצויין כי חלק מהמכתבים הינם בפרסום ראשון.

בתשורה מובאים חמשה מכתבים אותם כתב הרבי לסב החתן הרה"ח הרב יונה איידלקופ ע"ה ושלושה מכתבים מהרבי לסב הכלה הרה"ח הרב יהושוע העשיל צייטלין ע"ה וכן שני מכתבים מהרבי אל אב הכלה הרה"ח הרב אהרן אליעזר צייטלין.

בסוף התשורה מובאים מספר מכתבים אותם כתב הרה"ח הרב ברעל שור ע"ה לאב הכלה, הרב צייטלין, בהם דיווח על הנעשה בבית חיינו.

כ"ו בסיון תשס"ז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
1
1. שליח
אם כל הרצון לבלעדיות נסחפתם, זה לא חובה לחתום על המילים ...אתם חותמים על המילים של המכתב של הרבי ואחרים מדביקים תמונות של הרבי בחוצות.... אני תקווה שהענין יתוקן
כ"ט בתמוז תשס"ז