ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
הרבי מעודד ונוסך תקווה

מסמך שנשלח מטעם צעירי חב"ד לרבנים ועסקנים ובו הובא קטע מדברי הרבי בתהלוכת ל"ג בעומר תשכ"ז המעודדים את בני ישראל (היו ימים)
מערכת שטורעם

במסגרת הפרויקט המיוחד לכבוד 40 שנה ל'מבצע תפילין' אנו מפרסמים היום מסמך שנשלח מטעם צעירי חב"ד לרבנים ועסקנים ובו הובא קטע מדברי הרבי בתהלוכת ל"ג בעומר תשכ"ז המעודדים את בני ישראל.

"מוטלת עליכם זכות מיוחדת לעזור להם, על ידי שתלמדו פסוק נוסף בתורה ועל ידי שתקיימו עוד מצווה ועוד מצווה ולא להזניח שום הזדמנות בזה", נכתב בשיחה המתורגמת מאידיש.

בשולי המכתב הובאו ציטוטים מעודדים מהרבי לוועד כפר חב"ד ולתלמיד מחו"ל ששאל האם לשוב למדינתו.

כ' באייר תשס"ז