ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
צרור תמונות
צרור תמונות צילום: ארכיון שטורעם
ט' אייר: הרב בערל יוניק

הלילה חל היארצייט השני למשב"ק הרה"ח ר' דובער יוניק ע"ה. אנו מגישים צרור תמונות שלו בעבודתו כמשב"ק אצל הרבי (היו ימים)
מערכת שטורעם

הלילה, ט' אייר, חל יום היאצ"ט השני של הרה"ח הרה"ת ר' דובער יוניק ע"ה, שזכה להיות משב"ק אצל כ"ק אדמו"ר זי"ע וכל בית הרב.

לציון היאצ"ט יתאספו בני משפחתו, ילמדו בצוותא לעילוי נשמתו ויעלו זכרונות ממעשיו הטובים, ושביבים מהנהגותיו ומהתקשרותו במסירות נפלאה לרבי ולכל בית הרב.

אנו מגישים צרור תמונות מהזדמנויות שונות של הרב יוניק במחיצת הרבי.

ח' באייר תשס"ז