ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע
כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע צילום: ארכיון
כשהרבי דרש לדפוק על השולחן...

מה ענה הרבי הריי"צ נ"ע לרב יצחק מאיר לוין על שאלתו האם ראוי שהנציגים הדתיים יהיו חברים בממשלת ישראל? • הרב משה מרינובסקי
הרב משה מרינובסקי

היה זה באור ליום ד' פרשת ויגש, ח' טבת, תש"י, כחודש לפני הסתלקותו ביו"ד שבט, כאשר הרבי הריי"צ נ"ע קיבל לשיחה את הרב יצחק-מאיר לוין, שכיהן באותם ימים כשר הסעד של מדינת ישראל הצעירה. בביקור נכחו גם חתנו של הרבי, הרש"ג, המזכיר הרב משה לייב רודשטיין, אחיו של האורח, הרב פנחס לוין ומזכירו של האורח, מר קלינברג.

רשימת הדברים הוגהה בשעתו על-ידי הרבי הריי"צ נ"ע (תצלום ההגהה מופיע בספר השיחות תש"ו-ה'שי"ת עמ' ט והרשימה עצמה מופיעה באותו ספר בעמ' 386-7).

בפתח הפגישה סיפר הרב רי"מ לוין על כך שהוא נוטל חלק ב"ועד המינסטריום באה"ק ת"ו" (ובלשון ימינו – ממשלת ישראל ובזכות העובדה הזו, בנתינת כוח יתירה מטעם 'הבלוק הדתי' – פעלו רבות בענייני שמירת שבת, כשרות, נישואין על פי התורה ובנושא הגזירה לגיוס נשים.

אמנם, המשיך הרב לוין ושאל, הוא מסתפק האם השותפות בממשלה היא דבר רצוי. מגדולי התורה הוא איננו שומע דבר ברור "אם יחזיק או ירפה והיה חפץ לשמוע חוות דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א בזה.

וזאת אשר השיב לו הרבי (להלן, בתרגום מאידיש):

אבי נ"ע אומר באסיפת הרבנים שעסקני הכלל בכלל והרבנים בפרט צריכים להתחשב תמיד עם מה שעדיין לא הושג, וברט שמשאירים מקום לטעות.

הרי"מ לוין אמר כי הוא חושש תמיד האם הוא ממלא את תפקידו במילואו, כיון שעל שאלתו את גדולי התורה וגם באסיפת הרבנים היום ברצונו לשמוע דבר מוחלט ואיננו שומע. לכן הוא שואל.

המשיך הרבי ואמר: הנני מודרך של אבי. אבי היה דייקן בכל עניני הכלל ועמד קרוב ל-40 שנה בתנועה של מסירות נפש בפועל שלא לוותר על קוצו של יוד. ואמר: שיהיו אפילו מיעוט, אבל כזה של מאה אחוזים.

כל היהודים באים לבית הכנסת ובית המדרש בשוה. כל היהודים הדתיים שבאים להתפלל, ללא הבדל בין היהודי שמקומו בשורה המערבית או השורה הדרומית והצפונית הוא יהודי יקר ונעים של מסירות נפש. כאשר הוא אומר שמע ישראל, הרי אפילו אם הוא לא יודע כל כך הרבה כמו היהודי של המזרח, הרי הוא אומר שמע ישראל מתוכיות ופנימיות, זה מקיף אותו וחודר בו לחלוטין. אבל היהודי שבמערב מביט על היהודי שבמזרח, כך שאלה שמחשיבים את עצמם למזרח צריכים לדעת שמסתכלים עליהם.

חסרה, או לפחות חלשה, הדפיקה על השולחן: יהי כן!

*

בשלב זה הרי"מ לוין לחץ את ידיו הק' של הרבי הריי"צ נ"ע בחוזקה מתוך שביעות רצון על מה ששמע, והרבי בירכו:

סעו לשלום ותבואו לשלום ושמסירות הנפש שלכם תצליח.

תמסרו דרישת שלום לכל היהודים ותבקשו מהם כי הם שם, בארץ ישראל ת"ו, וכולנו בארצות הגלות נפעל שבקרוב ממש השי"ת ישלח לנו ולהם את משיח צדקנו ויביא לנו, כל בני ישראל, את הגאולה האמיתית והשלימה, להוציא את כל בני ישראל משעבוד הגלות ולהביא לארץ הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו. אמן.

ו' באייר תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
1
1. אגרת
ישנה גם אגרת מיוחדת שכתב הריי"צ בתגובה להכרזת המדינה בה' אייר תש"ח, ויש להעתיק את דבריו משם.

ו' באייר תשס"ז