ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
כותב השורות הרב יעקב עמנואל שוחט
כותב השורות הרב יעקב עמנואל שוחט צילום: ארכיון שטורעם
עטרת תפארת שיבה

לקראת י"א ניסן 'שנת השבעים' כתב הרב עמנואל שוחט מאמר מאלף ומרתק על טיבו של יום הולדת בכלל ויום הולדת השבעים של הרבי בפרט
הרב עמנואל שוחט

לקראת יום הבהיר י"א ניסן תשל"ב, התפרסם ב'בטאון חב"ד' מאמר עיוני ומאלף מפרי-עטו ורעיונו של הרב יעקב עמנואל שוחט שליט"א שהוקדש "ליום מלכנו, יום מלאת שבעים שנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א עד ביאת גואל צדק בב"א".

המאמר עוסק בטיבו של יום הולדת של האדם כיום מיוחד בראי מדרשי חז"ל, עם הדגשה מיוחדת על יום הולדתם של גדולים וצדיקים כאבות ואיתני העולם. הרב שוחט מבאר כיד ה' הטובה עליו מוטיבים שונים ומגוונים בטיבו של יום ההולדת והשמחה בו ביום, גם לאור דבריו של הרבי.

דגש מיוחד במאמר ניתן ליום הולדת השבעים בשטח ההלכתי והמעשי והן הביטוי שניתן ליום זה בתורת הנסתר והחסידות, וכן השייכות המיוחדת של יום הולדת השבעים בדור השביעי.

"ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים" – מסיים הרב שוחט את מאמרו המאלף – "שיקויים תפילת דוד ברוח אפינו כ"ק אדמו"ר שליט"א אשר אמרנו בצלו נחיה – שביעאה לזכאי קשוט אבהן דעלמא רבותינו נשיאינו, דאך טוב וחסד גו' לאורך ימי"ם כו' לתקן תקוני דבוצינא כו' ותפלת דוד בקאפ' ע"א אבוא בגבורות גו' וגם עד זקנה [בימי"ם] ושיבה [בהדרת פנים] גו', ובאופן של בשובה ונחת תושעון, אכי"ר".

י"א בניסן תשס"ז