ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
הרבי הרש"ב מגדיר את תפקידו

לא לנו להתיימר להשיג בדברים נשגבים שכאלה, אך כדי לסייע לבני גילנו להקדיש ביום ההילולא כמה רגעים של מחשבה על בעל ההילולא
הרב משה מרינובסקי

במסגרת המפעלים הגדולים והחשובים שיצאו אל הפועל בשנים האחרונות כדי להפיץ את מעיינות החסידות חוצה, הופיעו ומופיעים בשנים האחרונות תרגומים ללה"ק של ספרי וכתבי חסידות רבים שבעבר היו רק באידיש.

הכוונה למרבית ספרי השיחות של הרבי הריי"צ נ"ע, למפעל האדירים של 'ועד הנחות בלה"ק' (שהוא כידוע הרבה הרבה מעבר לתרגום גרידא) ועוד כמה וכמה עבודות חשובות שראו אור בשנים האחרונות ובוודאי יש בהם תועלת רבה ועצומה להפצת המעיינות חוצה.

ועם כל אלה, עדיין יש ספר אחד שחשיבותו לא תסולא בפז אשר רוב רובו כתוב אידיש ועדיין לא זכה לתרגום מלא. מדובר על 'תורת שלם – ספר השיחות תורת שלום', המכיל את שיחות הקודש של בעל ההילולא, כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.

הספר יצא לאור לראשונה בשנת תש"ו (אגב, בהוצאה הראשונה הוא אפילו לא נסדר בדפוס של ממש אלא במכונת כתיבה) וברבות השנים זכה לכמה מהדורות.

שלוש פעמים בשנה היה הרבי הרש"ב נ"ע מתוועד עם הציבור – בשמחת תורה, בי"ט כסלו ובפורים והספר מכיל כמאתיים וחמישים עמודים.

כל עמוד הוא זהב וכל מילה היא פנינה ובודאי ימצא האדם ותמצא ההזדמנות לקרב את האוצר הזה גם למי שאינו רגיל בשפת האידיש וכן למי שזקוקים להבהרת מושגים וכד'.

לרגל יום ההילולא נצביע רק על נקודה אחת:

במאמרי החסידות שלו, הרבי הרש"ב נ"ע מדבר תמיד 'על הענין' והדברים הם בגוף שלישי (כמו התורה שבכתב שהיא 'כשלישי המדבר' – ראה ד"ה לא תהי' משכלה תשי"ב). בשיחות, לעומת זאת, הרבי נ"ע מדבר בסגנון של התעוררות ודרישה ישירה מקהל שומעיו. וכאן, מפני עוצם ענוותנותו הבלתי נתפסת, לא אחת הוא כמו מתנצל על כך שהוא הדובר והמעורר, ובין אלה כמו נאלץ לבאר ולהגדיר מה בעצם תפקידו, וכך יש בספר המופלא כמה וכמה קטעים בהם הרבי נ"ע כמו מעיד על עצמו.

לא לנו להתיימר להבין ולהשיג בדברים נשגבים שכאלה, אך כדי לסייע לבני גילנו להקדיש ביום ההילולא כמה רגעים של מחשבה על בעל ההילולא, ננסה לתרגם כמה שורות:

"... הנני שכלי ויש לי חוש בהבנה, בין חסידי פולין לא מבקשים הבנה, "אמונה", אבל אני צריך להבין. בראש השנה ויום הכיפורים אינני מבין אותו, אבל כל השנה עלי להבין אותו, אלא שאני יכול לסייע. למה? כמו שכתוב "כשהקדוש ב"ה נותן גדולה, נותן לו ולזרעו אחריו". אין לי גאוה מכך. לא שייך להתגאות מזה, כי כך בחרו, הבוחר בדוד ובזרעו אחריו, כפי שבחרו בשבט לוי, כי בו בחר" ואין מקום לגאות. ואני מעולם לא בחרתי היפך רצונו של הרבי. תיתי לי שבחרתי ברצונו של הרבי ויתן השי"ת שזה יהיה לעד למטה מטה.

"את זה שלקחתי את רצונו של הרבי, לקחתי מאבי, ולא שהוא אמר לי. מעט הוא אמר ומעט הבנתי לבד, כפי שקבלתי על-ידי מעשיות וענינים. נתתי את עצמי לכך כשט באויר והיו לי כמה נסיונות, והקב"ה הביא לחוף.

"והשי"ת יעזור שהרצון של הרבי ושל אדמו"ר האמצעי ושל הסבא וכו' והרצון שלי – יתבצע, כי הרצון שלי הוא רצונו של הרבי, ורצונו של הרבי הוא רצון השם כו', ומי שמחזיק בי ושייך אלי, ישאר שלם, כי מי שמחזיק בי מחזיק באלוקות, כיון שאני הולך בררצונו של הרבי. אינני יכול לומר שאני רוצה ללכת, מה שייך אני רוצה, אבל אני הולך, כלל לא יתכן אחרת...".

ב' בניסן תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
1
1. אספקלריה
אז הנה הצעה למערכת כפ"ח, קחו יוזמה ותפרסמו מידי שבוע קטע מתורגם מתוך הספר במוסף אספקלריה של העיתון כפ"ח, כמו שעשיתם בזמו עם ספר הסכרונות. לדעתי יהיה זה דבר גדול. וכך תזכו הרבה מאנ"ש שלא מבינים אידיש, וגם אלו שיודעים אידיש, לא מצליחים להבין כל מה שכתוב שם.
ב' בניסן תשס"ז