ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
הגרש"י זוין ע"ה
הגרש"י זוין ע"ה צילום: ארכיון שטורעם
הגרש"י זוין: 'שביבים' נדירים

ביום פטירתו של הרה"ג הרב שלמה יוסף זוין ע"ה, מפרסם 'שטורעם' שביבים מתוך צרור התייחסויות של הרבי בכתב אליו (היו ימים)
מערכת שטורעם

היום הוא יום השנה לפטירתו של הרה"ג הרה"ח הר"ר שלמה יוסף זוין ע"ה, ומדורנו "הכתב והמכתב" מוקדש הפעם ל'שביבים' מתוך צרור התייחסויות שבכתב מאת הרבי כלפי הגרש"י ז"ל. 

אין כאן המקום להאריך ולהרחיב אודות מסכת הקשרים המופלאה שבין הרבי והרב רש"י זוין בנושאים שונים ומגוונים, ובמסגרת מצומצמת זו נפרסם אי-אלו מתוך אותן התייחסויות נדירות ומעניינות שזכה להן הרב זוין.

***

בשנת תשכ"ח שלח הרבי אל הגרש"י ע"ה קטע משיחתו מהתוועדות אחרון של פסח מאותה שנה (השיחה נדפסה לאחמ"כ בלקוטי שיחות חי"ב בהוספות). על ה'הנחה' שנשלחה אליו כתב הרבי:

למהררש"י שליט"א,
שלום וברכה
ת"ח על הפ"ש ע"י הררח"ל שי' ותהא רפוקו"ש ויבש"ט.
[חתימת יד קדשו]

1_400_03

***

בין כסה לעשור של שנת תש"כ מאשרת ה"ספרי' של כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן ליובאוויטש" במכתב אל מוהרש"י זוין, את קבלת ספרו "סופרים וספרים" ששלח אל הספריה [על החתום: המזכיר א' קווינט – 'ספרן'].

2_447

***

בשולי הגליון במכתבו של הרבי משבט תשכ"ט אל הגרש"י, כתב אליו הרבי בכתיבת ידו הקדושה:

"אך ז"ע נודעתי מן הצד שנכדו הרר"נ שי' חזר מאמר דא"ח ביום חתונתו.
ולפלא שמנעו הטוב – להודיע עד"ז. ומי יתן – ויבש"ט שיש לו קב"ע בדא"ח גם עתה. ובעיקר – קביעות בנפש.
ז"ע נתקבל המכ' מועש"ק ות"ח.

3_400_03

***

בערוב ימיו, בשנתו האחרונה של הגרש"י זוין ע"ה, כתב אל הרבי על האריכות והפרטיות שבס' הערכים – חב"ד, ובתגובה לכך השיב לו הרבי בשולי האיגרת שלפנינו מיום י"ז כסלו תשל"ז, שאכן הוא צודק בהערתו "וכמה פעמים עוררתי עד"ז את העורכים שי' (ועוד ידי נטוי') – ולע"ע פעלה במקצת. וקשה אפהאלטן פון קאכן זיך אין חסידות, קשה  "גם" להמגביל".

4_426

הרבי מגדיר את ייעודו ומגמתו של ס' הערכים שהוא "בכדי להגדיל הפצת המעינות חוצה", ואין לעכב את הופעת הספר "לעידן ועידנים" וק"ל.

***

בפתק שלפנינו ציין הרבי רשימת עסקני אנ"ש – כנראה על מנת לשלוח אליהם מכתבי ברכת 'שנה טובה' – וראש וראשון להם מופיע שם משפחתו של הגרש"י.

1_615

כ"א באדר תשס"ז
 
 
הגב לכתבה

תגובות
1
1. הספרן של הרבי היה הרב קווינט
והספרן הראשי בימינו הוא ממלא מקומו.

כ"א באדר תשס"ז