ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
משלחת במחנה פליטים

בתולדות חסידי חב"ד עם סיום מלחמה"ע השנייה יש פרק נכבד למחנות הפליטים שארה"ב הקימה בגרמניה. מאת הרב משה מרינובסקי
הרב משה מרינובסקי

בתולדות אנ"ש חסידי חב"ד עם סיום מלחמת העולם השנייה יש פרק נכבד למחנות הפליטים שארה"ב הקימה באותם ימים בפאקינג שעל אדמת גרמניה (וכן במקומות נוספים), בהם ישב זמנית צבור נכבד של חסידים לאחר 'יציאת רוסיה' המפורסמת בשנים תש"ו-תש"ז.

מה שפחות ידוע הוא שגם בארה"ב היה צורך במחנות פליטים עבור גל המהגרים מאירופה, ומה שמעניין אותנו במיוחד הוא הוא ש"המרכז לעניני חנוך" ו"מחנה ישראל", שהיו באותם ימים בנשיאות הרבי הריי"צ נ"ע ובהנהלת הרבי זי"ע, פעלו רבות למענם.

עדויות לכך נמצאות בשורה של אגרות-קודש של הרבי הריי"צ נ"ע בנידון בשנת תש"ד (אגרות-קודש ח"ח החל מאיגרת ב'תסז) אל יושבי המחנה שהיה בפורט אנטוריו באסוויגא אשר בניו יורק.

תחילה מבקש הרבי הריי"צ מהרבי לכתוב לנשיא המחנה ולרבו של המחנה מברקים עם הצעה לבקר במחנות ולהושיט להם סיוע וכן לשלוח להם ספרים וחוברות. בהמשך לכך מופיעה האיגרת של הרבי לרב המחנה הרב ר' משה יהודה צעכוואל בנושא זה, וגם בימים הבאים נשמר הקשר עם אותו מחנה כפי שניתן ללמוד מהאיגרות הבאות.

להלן, תרגום הדיווח על ביקורה של משלחת חב"דית (אפשר לומר בהחלט רמת-דרג) באותו מחנה, שפורסם אותה שעה באידיש ב'קובץ ליובאוויטש' (כמצויין בהערת עורך האגרות-קודש הרב שלום דובער לוין לאיגרת ב'תסז הנ"ל):

פעילות מאוחדת של "מרכז לעניני חנוך" ו"מחנה ישראל" לטובת הפליטים היהודיים באוסוויגא

מיד עם בוא הפליטים למחנה הפליטים בפורט אנטוריו באסוויה, התעניינו "מרכז לעניני חנוך" ו"מחנה ישראל" בצורכיהם הרוחניים ובסיוע להם בכל האמצעים.

מבלי להסתפק בקשר בכתב שהתנהל מההתחלה עם מנהל המחנה ד"ר סמארט ועם נציגי הפליטים עצמם, "מחנה ישראל" ו"מרכז לעניני חנוך" שלחו לאסוויגא משלחת מאוחדת שהיתה מורכבת מהרב קזרנובסקי, הרב חדקוב ומר מינדל שביום רביעי כ"ז מנחם אב ביקרו את מחנה הפליטים, שם קיימו מפגשים עם ההנהלה, עם הרב צעכוואל, עם "איגוד הקבוצה הדתית", עם הנוער ועם יחידים.

עובדו תכניות מעשיות שמיד הוחל ביישומם בפועל.

הביקור הותיר על הפליטים רושם טוב מאוד.

אלפי עותקים של ספרים שונים, כתבי עת ועלונים נשלחו כבר למחנה הפליטים על ידי "מחנה ישראל" ו"מרכז לעניני חנוך".

ביוזמת ה"מרכז לעניני חנוך" ובעזרתו הכספית, נוסד במחנה "מסבות שבת" והונח היסוד לבית ספר לבנות.

על פי הצעת "מחנה ישראל", נקבעה בבית הכנסת שבמחנה הפליטים חברת תהלים ושעה ללימוד משניות.

הקשר עם הפליטים נשמר על ידי "מחנה ישראל" ו"מרכז לעניני חנוך" גם עתה. כל מה שהם מבקשים מסודר, במסגרת האפשרויות, על הצד הטוב ביותר.

י' באדר תשס"ז