ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
הרב משה אקסלרוד ע"ה
הרב משה אקסלרוד ע"ה
"לו היו לי עוד עשרה משה'ס"...

החסיד עליו התבטא הרבי הריי"צ: "לו היה לי עוד עשרה כאלה הייתי הופך את כל רוסיה". כ"ח שבט הוא יום היאצ"ט של הרב משה אקסלרוד
מערכת שטורעם

כמעט יובל שנים חלפו מאז פטירתו של הרה"ג והרה"ח ר' משה אקסלרוד ע"ה שעל פעלו ומסירות נפשו ברוסיה הסובייטית התבטא אדמו"ר מוהריי"צ "ווען איך וואלט געהאט נאך א זעלכע צען משקה'ס, וואלט איך איבערגעקערט גאנץ רוסלאנד" [= אילו היו לי עוד עשרה משה'ס שכאלו, הייתי הופך את כל רוסיה]...

ר' משה היה תלמיד ישיבת 'תומכי תמימים' בליובאוויטש ונחשב לבחור מתמיד וירא-שמים וכבר בצעירותו הצטיין בהתמדה בלתי רגילה בלימודו. בגיל צעיר ביותר התבקש ע"י אדמו"ר הרש"ב ללמוד סמיכה לרבנות על מנת שישמש בפועל כרב באחת מקהילות רוסיה.

ואכן הר"ר משה אקסלרוד כיהן כרב בכמה עיירות ברוסיה והנהיג את רבנותו בתוקף וברמה ולא חת מאיש.

בהשתדלות אגודת חב"ד בארה"ב הצליח לצאת מעמק הבכא והגיע לשערי ארץ ישראל, השתכן ברמת גן והתמנה בה לחבר הרבנות ולרב קהילת חב"ד בעיר והקים את בית הכנסת "סוכת שלום" בעיר.

בשנת תרצ"ט מונה להנהלת ישיבת חב"ד בתל אביב לצד חיזוק פעולותיו ברמת-גן.

בשנת תש"כ כשהוא בשיא פעולותיו להפצת היהדות ומעיינות החסידות חלה ר' משה ונפטר בפתאומיות כשהוא בשנת הס"ו לחייו.

כ"ח בשבט תשס"ז
מכתבו של הרבי אל ר"מ אקסלרוד משנת תשי"א ובסופו פניה "להתאסף כולם יחד .. ושלום על ישראל, ואנ"ש בכלל".
מכתבו של הרבי אל ר"מ אקסלרוד משנת תשי"א ובסופו פניה "להתאסף כולם יחד .. ושלום על ישראל, ואנ"ש בכלל".
 
מכתבו של הרבי ליהודי שהתעניין בטובת משפחת אקסלרוד לאחר פטירת ר' משה ע"ה.
מכתבו של הרבי ליהודי שהתעניין בטובת משפחת אקסלרוד לאחר פטירת ר' משה ע"ה.
 
הגב לכתבה

תגובות
14
1. לו היו לי 10 נאמר על הרב מאסקליק
הלא כן?
כ"ח בשבט תשס"ז
2. משה נפתלין
היום נכנס בבריתו של אברהע"ה נינו של הרה"ג הרה"ח הרב משה אקסלרוד זצ"ל. ונקרא על שם הסב הגדול משה בן הר"ר יצחק נפתלין הי"ו.
כ"ח בשבט תשס"ז
3. תגובה ל1
לו היו לי 10 נאמר על הרב אקסלרוד עיין לובאוויטש וחייליה ובעוד ספרים העוסקים בתקופה ההיא
כ"ט בשבט תשס"ז
4. לו היו לי 10 נאמר על הרב אקסלרוד
כ"ט בשבט תשס"ז
5. לו היו לי כמה כאלו
בליובאוויטש וחייליה כתוב משהו בנוסח: לו היו לי כמה כאלו, ללא איזכור של מספר.

כ"ט בשבט תשס"ז
6. אחראי גשמי בישיבת תל אביב
ישיבת תל אביב (תרצ"א- תשכ"ד)
מישיבות חב"ד החשובות. הרב אקסלרוד היה אחראי גשמי בישיבה בין השנים - תש"ז-תשי"א
כ"ט בשבט תשס"ז
7. לו הי' לי 10 נאמר על...
הרב אקסלרוד ועשרים נאמר על ר' יענקל'ה זוראוויצער. יש לציין כי נכדים של שני חסידים דגולים אלו היו מתווכחים (בלוד) מי יותר גדול ממי ע"פ האימרות שהרבי הריי"צ התבא על הזיידע'ס שלהם.
ל' בשבט תשס"ז
8. קשה להשוות בין חסידים שונים
ר' יענק'ל ז'וראוויצער חי עשרות שנים במסירות נפש ונפטר בגלות בגלל מסירות נפש.

הרב אקסלרוד עלה בשנות הצדי"קים - מקסימום חמש עשרה שנה בצל הקומוניזם ואחר כך ישב בהשקט ובבטחה ברמת גן, ובמשך כמה שנים חווה אכן את "מסירות נפש" בישיבה בתל אביב וד"ל.
ל' בשבט תשס"ז
9. למייבין
עיין בליובאוויטש וחייליה בהכתוב על הרב אקסלרוד ושם כתוב הנ"ל
ל' בשבט תשס"ז
10. תיקון טעות
הרב אקסלרוד היה אחראי על הישיבה בתל אביב לאחר שאחרים וד"ל נכשלו ולא החזיקו מעמד ולכן זנחו את הישיבה והרב אקסלרוד התבקש להציל את הישיבה ואכן בתקופתו היא פרחה
כ"כ היה נציג של הרבי וחב"ד בועד הישיבות בארץ ישראל
והיה מחשובי הרבנים בארץ רק פשוט לא היה מעורב בפוליטקה כללית ולא חבדית ודו"ק
ג' באדר תשס"ז
11. אם הוא
היה כזה חסיד אז איך יצא ממנו כזה
ו' באדר תשס"ז
12. ל11
מה הקשר בין גדולתו של החסיד הנ"ל לבין הא' שיצא ממנו. מכל החסידים הגדולים כמה אחוזים איתנו היום?
ז' באדר תשס"ז
13. יש ממשיכים
הרב נחשון והרב גדליה אקסלרוד.. ממשיכים את מסירות נפשו של ר' משה
ז' באדר תשס"ז
14. העמדת דברים על דיוקן
לה"ק של הרבי הריי"צ:"וואלט איך געהט עטלאכע מוישע'ס וואלט איך איבערגיקערט רוסלאנד"...(תרגום-באם היו לי כמה מוישה הייתי הופך את רוסיה).הרבי הקודם האיץ בו לעזוב מיידית את רוסיה אפילו ללא המשפחה...עקב סכנת מוות שריחפה עליו כל העת.הוא היה ידיד נפש של ר' יעקב זוראוויטשער הי"ד ור' יונה כהן (פולטאווער)הי"ד ויחדיו פעלו גדולות ונצורות.הוא היה מה-10 מושבעים ע"י הרבי הקודם (יחד עם הרבי הקודם)ללכת באש ובמים.הסיפורים על פעולותיו שם הם מדהימים ונועזים שקשה להעלות על הדעת.כשהרביהריי"צ עזב את רוסיה אמר ר"י מאסקליק(זוראוויטשער)לבתו(עתה בנה"ח)ששאלה כיצד יש לנהוג עתה וענה לה שצריך לשאול את החסידים ואמר לה :ר"י מתמיד ור"מ אקסלרוד.....הוא האחרון מהרבנים החסידים שהצליח בדרך נס לצאת מרוסיה כשמס' דקות אחרי שהרכבת יצאה מהרציף הגיעו הנ.ק.וו.ד לתפוס אותו ואיחרו..
הוא יועד ע"י הרבי הקודם להיות רב בארה"ב ולהיות שם המנהל של ישיבות תו"תל בארה"ב אלא שזוגתו בזיווג"ר נפ' עליו בדמי ימיה זמן קצר לאחר הגעתו לאה"ק וכל תכנית זו ירדה והשתנתה.מלבד רבנותו הוא שימש כמנהל הישיבה בת"א מס שנים עד תשי"א.כהנ"לנכ' בקיצור נמרץ לפי"ע
ט' באדר תשס"ז