ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
עבודת דוקטורט על אדה"ז

מיוחד לכבוד כ"ד טבת: הרבי מביע את דעתו על חיבור דוקטורט שכתב פרופסור על שיטתו של אדה"ז ומתייחס לשאר העבודות שנכתבו עליו
מערכת שטורעם

לקראת יום כ"ד בטבת, יום הסתלקותו של מייסד חסידות חב"ד כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע, בעל התניא והשולחן-ערוך, מפרסם 'שטורעם' איגרת מיוחדת של הרבי משנת תשל"ז. האיגרת נכתבה לפרופסור מארץ ישראל שכתב באותה תקופה עבודת דוקטוראט על רבינו הזקן.

במכתבו מתייחס הרבי לחיבור המדובר וכן לשאר החיבורים והדוקטורטים שכתבו פרופסורים ומרצים אחרים, ומביע את צערו על התופעה הרווחת בחיבורים שונים – שמתיימרים להיות 'מדעיים' המתחשבים רק במקורות, באיש ובספריו – כשניכר שהכותב מתייחס למושא חיבורו בעל השיטה כאילו היה בן דורנו, "ולא רק בן דורנו כי אם בן החוג של המדריך של הדיסרטצי' שלו"...

לאחר מכן מאריך הרבי על שיטתו של אדמו"ר הזקן שייסד וביסס את דבריו ואת שיטתו על "אמונה מוחלטת וברורה" (ולא על חקירה ועיון וכד') שעליה מסר את נפשו, וברור אפוא שלא ניתן לומר – גם מבחינה מדעית – שהיתה בזה תורה אחת בשביל עצמו ותורה אחרת בשביל אחרים.

במכתבו מדגיש הרבי מספר פעמים שדבריו אינם מכוונים לענין של אמונה בגדולתו ובצדקותו של רבינו הזקן, אלא הדברים הם מחוייבים גם אצל מי שאין לו כל שייכות או ידיעה ביהדות ומתבסס רק על שיטה מדעית 'טהורה'.

הרבי מסיים את מכתבו שלמרות שאין צועקין על העבר, האריך במכתבו בכדי שבהזדמנות הראשונה יתוקן הדבר, "וסוף סוף הלא מוכרח שיפסיקו לסלף דברי גדולי ישראל מפני טעמים שונים ומשונים, משונים גם מנקודת הצדק והיושר האנושי הפשוט".

את מכתבו חותם הרבי מתוך תקווה שהתיקון המדובר בעבודת החיבור של הפרופסור הנמען ישפיע גם על חבריו ב"אסכולה האמורה", "שלא יתרשמו משיעורים והטפות ברוח ה"משכילים" שבזמננו, ואין להאריך בדבר הפשוט".

כ"ג בטבת תשס"ז
לחצו להגדלה
לחצו להגדלה
 
לחצו להגדלה
לחצו להגדלה
 
הגב לכתבה

תגובות
3
1. בקלות אפשר לזהות
שמדובר כאן בפרופ' משה חלמיש מאוניברסיטת תל אביב.
כ"ד בטבת תשס"ז
2. מכתב מאלף
ראוי לקוראו ולשלש ולקראו שוב ושוב.
מאלף מאין כמוהו, ודבר בעתו מה טוב.
יישר כח למערכת שטורעם שאיננה מביאה דברים בנאליים, אלא חושפת מכתבים יפים ומאלפים.
כ"ד בטבת תשס"ז
3. הפרסום
המכתב התפרסם לרשאונה בתשורה מחתונה למשפחת סימפסאן
כ"ד בטבת תשס"ז