כמידי שנה: סעודת הילולא בקבר דוד המלך

מאז שנת תש"נ, כאשר הגיעה הוראתו המפתיעה של הרבי ל"כולל חב"ד", לחדש את "חברת תהלים העולמית" בקבר דוד המלך בירושלים העתיקה, שנוסד ע"י הרבי הריי"צ – נערכת בכל שנה ב'אסרו חג' של חג השבועות, סעודת ההילולא לכבוד דוד המלך ולכבוד אור שבעת הימים מורנו הבעל שם טוב נ"ע
מערכת שטורעם
הסעודות נערכת בשילוב התוועדות חסידית עם חכמי ורבני החברת תהלים, העומדים על משמרתם ואומרים בכל יום את כל ספר התהלים בסמיכות לקברו של דוד המלך ע"ה – לזכות כל כלל ישראל.
 
הנהלת החברה, מזמינה את כלל הציבור לאירוע שייערך בע"ה ביום שני ז' בסיון, ב"היכל דוד המלך" הסמוך לקברו של דוד המלך, לסעודה והתוועדות בהשתתפות רבנים, ומשפיעים ואישי ציבור.
ב' בסיון תשע"ח