צילום: שימי קוטנר
תיעוד מרהיב: אלפי האורחים הוגים בתורה ב-770 ● גלריה

אלפי האורחים המסתופפים בימים אלו בחצרות קדשנו, מנצלים את יומם ללימוד התורה בהתמדה ושקידה, בסדרי הלימוד שמקיים 'ועד תלמידי התמימים העולמי' ב-770 ובסמיכות לאהל הק' ● בקבצי הלימוד שהוציא הועד מופיעים דפי גמרא, סוגיות, מאמרי חסידות ושיחות בענייני החגים השונים, מתוכם לומדים האורחים במהלך היום ● לתלמידי הישיבות הקטנות מקיים הועד גם שיעורים בחומר הנלמד בנגלה ● הצלם שימי קוטנר הסתובב היום ב-770 ותיעד את שגרת הלימוד ● כניסה לגלריה >>>
מערכת שטורעם בארה"ב
ד' בתשרי תשע"ז