צילום: שימי קוטנר
רב-שיח נדיר: כך נראו ה'תקיעות' אצל הרבי ● גלריית ענק

ברב-שיח מיוחד שקיים 'ועד תלמידי התמימים העולמי' המופקד על אירוח האורחים בגשמיות וברוחניות שיתפו שלושה חסידים שזכו לעמוד בקירוב מקום לרבי בשעת ה'תקיעות' את רגעי המעמד ● האורחים השוהים בחצרות קדשנו נחשפו לעובדות מרתקות ונדירות ממעמד ה'תקיעות' במחיצת הרבי לאורך שנות הנשיאות ● לכתבה המלאה וגלריה >>>
מערכת שטורעם
ערב ראש השנה, נחשפו האורחים השוהים בחצרות קדשנו לעובדות מרתקות ונדירות ממעמד ה'תקיעות' במחיצת הרבי לאורך שנות הנשיאות.

ברב-שיח מיוחד שקיים 'ועד תלמידי התמימים העולמי', המופקד על אירוח האורחים בגשמיות וברוחניות, שיתפו שלושה חסידים שזכו לעמוד בקירוב מקום לרבי בשעת ה'תקיעות' את רגעי המעמד, תיארו את הפסוקים והברכות כפי שנאמרו על-ידי הרבי, ועמדו על שנים מיוחדות בהן ראו כולם הנהגות שמימיות בשעת המעמד הנשגב.

בפאנל השתתפו: הרב שלמה זרחי, מנהל ומשפיע ישיבת תות"ל המרכזית - 770, הרב שלום דוכמאן, מנהל כולל חב"ד, והרב יוסף יצחק קסלמן, שליח הרבי בדטרויט.

הצלם שימי קוטנר מגיש גלריית ענק.
כ"ט באלול תשע"ו