למה עוד בית כנסת? ● טור חסידי שבועי

כל בית כנסת, גם אם הוא גדול ומפואר, נקרא "מקדש מעט", כי הוא רק מעין בית המקדש. בימים אלה, על כולנו לעסוק ולהרחיב את הדיבור דווקא, אודות בית התפילה הגדול, בית המקדש. כי ימי "בין המצרים" תקופת החורבן, הם 'ימי סגולה' לקיום היעוד: "והביאותים אל הר קדשי, ושמחתים בבית תפילתי..". לכן אומר הרבי: יש לעסוק כעת ב"בניין הבית" ● 'שטורעם' מגיש את טורו החסידי השבועי של הרב יוחנן בוטמן, שליח הרבי בחדרה ● לטור המלא >>>
הרב יוחנן בוטמן
השבוע יצאנו לדרך. סוף סוף, אחרי חודשים ארוכים, יש לנו נבחרת מטובי אברכי חב"ד, לפתיחת ה"כולל" החדש בחדרה. לפניהם מסלול לימודים ארוך, בחינות לא קלות ברבנות הראשית, שיעורים ופעילות עמוסה בקהילות באזור חדרה, ועוד ב'סבר פנים יפות' לכל אדם.. זה מה שנדרש, מכל מי שנבחר למסגרת כולל "תורה שלמה" - להכשרת מנהיגים תורניים שעל ידי "כולל חב"ד" - בחדרה.

את המפגש הראשון עם ה'נבחרת' יצא לנו לקיים השבוע, בדיוק, בבית הכנסת "בית נחום יצחק", שבנה סבי בכפר חב"ד. איש פעלתן ונמרץ להפליא, היה סבא הרב שניאור זלמן בוטמן ז"ל, שהשבת כ"ד תמוז ימלאו 33 שנים לפטירתו. ברוסיה של הימים ההם, הקים בית כנסת ועוד עם מקווה טהרה. בארצות הברית, היה עסקן נמרץ כגבאי ראשי בבית הכנסת של הרבי, שם מינה את הרב הראשון של השכונה הרב זלמן שמעון דווארקין ז"ל, ובסוף ימיו משעלה להתיישב בשיכונים החדשים (של אז) בכפר חב"ד, קיבל החלטה להקים בית כנסת, לבל יצטרכו המתפללים לנדוד מרחק מה לבית הכנסת 'המרכזי'.

היו כאלו שסברו: "למה להקים עוד בית כנסת?", "זה ייקח לנו מתפללים מהמרכזי"! אבל סבא שהאמין שיבוא יום ושתי בתי הכנסת יתמלאו עד אפס מקום, לא וויתר ואכן בנה, בעזרת נדיבים, בית כנסת לתפארת, שבמשך השנים עוד הרחיבו אותו מס' פעמים, מחוסר מקום! יחד עם זאת הקים קופת גמילות חסדים מכובדת להלוואות לשמחות, שעוזרת למשפחות רבות, עד עצם היום הזה. כזה היה סבא ז"ל, "ברוך אומר ועושה".

●●●

כל בית כנסת, גם אם הוא גדול ומפואר, נקרא "מקדש מעט", כי הוא רק מעין בית המקדש. בימים אלה, על כולנו לעסוק ולהרחיב את הדיבור דווקא, אודות בית התפילה הגדול, בית המקדש. כי ימי "בין המצרים" (מי"ז תמוז ועד תשעה באב) תקופת החורבן, הם 'ימי סגולה' לקיום היעוד בהבטחת הא-ל: "והביאותים אל הר קדשי, ושמחתים בבית תפילתי..". לכן אומר הרבי: יש לעסוק כעת ב"בניין הבית". ללמוד כיצד היה בנוי בית המקדש: על השערים והכניסות, כמו הלשכות השונות והשימושים בהם.

מה הטעם לעסוק כיום, במה שהיה פעם?

שאלה זו, שאל יחזקאל הנביא את הקב"ה, כשנצטווה ללמד לבני ישראל את "צורת הבית" של בית המקדש. היה זה מיד כשיצאו לגלות אחרי חורבן בית ראשון. "וכי יכולין הן לעשות? הנח להם עד שיעלו מן הגולה ואחר כך אני הולך ואומר להם", אמר יחזקאל. ענה לו הקב"ה: "לך אמור להם, ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה: ובשכר קרייתה, שיתעסקו לקרות בה, אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית".

כלומר עצם העיסוק והלימוד, גורם ומביא לבניין בית המקדש. זהו המסר עבורנו, בעיקר לימים אלה: כי הדיבור שלנו סביב "צורת הבית", יגרום לנו לא רק לחוויה וכמיהה, אלא הוא זה שבכוחו להביא לנו בית מקדש שלישי, מפואר ונצחי, כפי שאכן יהיה לנו בקרוב.

שבת שלום!

"יהי רצון מלפניך ה' א-לוקינו וא-לוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקינו בתורתך".
כ"ב בתמוז תשע"ו