כתב היד, הרבי והרב פינסון
כתב היד, הרבי והרב פינסון צילום: עיבוד מחשב, שטורעם
חשיפה: תשובת הרבי על הדו"ח ממילאנו, כפ"ח ולונדון

לקראת כינוס השלוחים העולמי ה'תשע"ד, שעומד בסימן שנת העשרים לג' תמוז ה'תשנ"ד, אנו מגישים מענה מיוחד במינו של הרבי, על דו"ח שהכניס אליו א' החסידים הותיקים, שהיה ברבות הימים גבאי ראשי בבית חיינו הרה"ת ר' יהושע פינסון ע"ה ● בכתיבה מרתקת וקולחת, הוא מספר לרבי את אשר ראו עיניו בתחנות נסיעתו: במילאנו - איטליה, בעבודת השליחות של הרב גרשון מענדל גרליק שיחי'; בכפר חב"ד – במוסדות: ישיבת תות"ל המרכזית, בית ספר למלאכה, סמינר בית רבקה, ועוד; וכן בלונדון – אנגליה, בהמוסדות המתפתחים שם ● וע"כ השיב הרבי: "למען ידעו שגם לאחרי הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר יש מקומות אשר תלמידיו שי' פועלים ועושים בעניניו" ● לקריאת מכתב הדו"ח המלא, והמענה המלא והמיוחד של הרבי, כנסו לכתבה המלאה
כתב שטורעם בארה"ב

לקראת כינוס השלוחים העולמי ה'תשע"ד, שעומד בסימן שנת העשרים לג' תמוז ה'תשנ"ד, מגיש המדור התורני של שטורעם מענה מיוחד במינו של הרבי.

הדו"ח נכתב על ידי א' החסידים הותיקים, שהיה ברבות הימים גבאי ראשי בבית חיינו הרה"ת ר' יהושע פינסון ע"ה.

בכתיבה מרתקת וקולחת, הוא מספר לרבי את אשר ראו עיניו בתחנות נסיעתו: במילאנו - איטליה, בעבודת השליחות של הרב גרשון מענדל גרליק שיחי'; בכפר חב"ד – במוסדות: ישיבת תות"ל המרכזית, בית ספר למלאכה, סמינר בית רבקה, ועוד; וכן בלונדון – אנגליה, בהמוסדות המתפתחים שם.

מוגש באדיבות ועד הנחות בלה"ק, ותודת המערכת נתונה למנכ"ל הרה"ת ר' חיים שאול שיחי' ברוק.

מכתבו של הרב יהושע פינסון ע"ה, כפי אשר כתב אל הרבי ביום ג' סיון ה'תשכ"ו:

 הנה אף כי הדברים ידועים וגלוים להוד כ"ק אדמו"ר שליט"א, מ"מ לכאורה עלי להודיע את מה שראיתי בכרמי חב"ד דרך נסיעתי בעניני הפרטים באיזהו מקומן.

בתחילה הייתי במילאנא וב"ה המוסדות דשם הולכות ומתגדלות והמתעסקים מסורים בלב ונפש לעבודתם, והעיקר שיצא טבעם ושמם הטוב במרחבי העיר וחוצה לה אחרי שהעיר עומדת על אם הדרך במסחר וכו'. הרב רג"מ [גארעליק] יודע לנהל את קהלתו ולהתקשר עם הבעה"ב החשובים שביכלתם לבוא לעזרתם, ונרגש בהם החוש להביא מצב החינוך במילאנא באופן שתהי' לעיר ואם לכל סביבותי', ולע"ע עומד על פרק עבודתם לסדר סעמינארים בעד סטודענטן וכו'.

שמחתי לראות את כפר חב"ד באה"ק ב"ה עומד על בסיס נכון הולך מתפשט ומאיר במוסדותיו המסודרים כראוי. המצב בהישיבה, אשר אף שנמצא בבנין חדש – המקום צר, ועומדים באמצע העבודה בבנין חדש לצרף ולהשלים לזה. כמו"כ הת"ת, שנמצא כעת בבנינים קטנים מפוזרים, מקוים המה שלהתחלת שנה הבאה אי"ה יוגמר הבנין – אשר יהי' לתפארת – בו ימצאו מקום מסודר ומרווח התלמידים שלעתה, והיכולת לקבל עוד תלמידים. וגם שם יהי' ביהמ"ד מיוחד, וכל החדרים הפרטים הנצרכים למוסד, הכל על צד היותר נעלה. ומסדרים המה ג"כ מקום פתוח בין הבנינים עם בימה, למען לאפשר קבלת איזה אלפים איש.

המוסדות של בתי הספר למלאכה עושים פרי רב בעבודתם וחינוכם והולכים ומתגדלים ב"ה. הסעמינאר של נערות הוא לשם ולתהלה, ולדעתי המנהל ר' שמואל חפר תפס נקודה עיקרית וטובה, היינו שהמורות והמלמדים הם מהיותר נעלים, עד כי גם ללימוד תניא עם התלמידות המציא את ר' נחום גאלדשמיד אשר הוא מסביר נפלא (הייתי על אחד השיעורים). לע"ע בונים המה עוד בנין, ובעיקר מגמתם ותשוקתם לכפר חב"ד הב', לסדר שם בעד י"ב מאות תלמידות בסידור בנינים שונים בכל העולה על הדעת בזמן ההוה, אשר דבר כזה, כשיעלה בעזרתו ית' להביאו לפועל, יהי' לשם ולתפארת, ובשדה החינוך בכלל.

המצב של אנ"ש בדרך כלל כנראה הוטב בשנים האחרונות (אחרי התלאות שעבר עליהם), ומה גם שהמוסדות הרי הם לברכה גם בהתעסקות וכו'. הבתי מדרשים של הכפר ב"ה מלאים המה במתפללים מנין אחר מנין גם בימי החול, ובקביעות שונים ללימוד בבוקר ובערב.

בכל מאמצם משתתפים אנ"ש בהתעסקות צא"ח, והדברים משתרשים ועושים פרי טוב.

חב"ד בכלל וכפר חב"ד בפרט מפורסם בכל מרחבי המדינה, ובכל מקום בואי בסביבות שונות הכל יודעים ומהללים את כפר חב"ד ואנשי'.

ומענין לענין, הפרסום בפנים-אל-פנים [הכוונה למה שבעיתון הנ"ל, גליון 367 (כ"ג אייר תשכ"ו), הביאו "ידיעה מרעישה" (שהמציאו על דעת עצמם; וראה בזה אג"ק חכ"ד אגרת ט'קסא, בשולי האגרת) – אשר "אל תופתע אם... הרבי מליובביץ, הנשיא העולמי של חב"ד יבוא לביקור בארץ בקיץ הקרוב", ואף הגדילו לרשום בסמוך לה "תוכנית" הביקור: כמה ימים יתעכב, היכן יבקר וכו'. הערת המו"ל] עשה רושם עז באופן שמכל הצדדים צלצלו לדעת, והרבה אמרו מתחילה שיקחו חופש על זמן עכבתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א וכו'.

בלונדון כבר ב"ה עומדים המה חזק על מעמדם והולכים ומתפשטים. הבנין החדש, שזה איזה זמן מהתחלת בנינו, יתן להם ריוח ויכולת בסידור וקבלת עוד תלמידים. הבנין שלקחו בסביבות גבולי העיר היותר יקרים הוא בנין מפואר בנאות דשא ומסודר ומסוגל למאה תלמידים לערך. ואף כי לע"ע עדיין סכום התלמידים קטן בערך (מחוץ לעיר ולמדינה – א"א לקבל תלמידים, כי אין להם היכולת לע"ע בסידור אש"ל), אך בודאי במשך הזמן יסודר כ"ז.

ועל גליון מכתב זה, הואיל כ"ק אדמו"ר זי"ע, לענות בכתב ידו הקדושה:

פינסאן

ת"ח ת"ח על הבשו"ט.

[כדאי הי' שימסור כהנ"ל לאנ"ש שי' דכאן – למען ידעו שגם לאחרי הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר יש מקומות אשר תלמידיו שי' פועלים ועושים בעניניו והולכים מחיל אל חיל]

כ"ה בחשוון תשע"ד
צילום המענה בכתב יד קודשו של הרבי
צילום המענה בכתב יד קודשו של הרבי | צילום: באדיבות ועד הנחות בלה"ק