הרב היילפרין לצד מצבתו
הרב היילפרין לצד מצבתו צילום: שטורעם
שנה לפטירת הרב היילפרין: התוועדות מיוחדת לזכרו

בשבת הקרובה, שבת זכור, יציינו את יום היארצייט הראשון לפטירתו של הגאון החסיד הרב שמואל אלעזר היילפרין ע"ה, שנלב"ע בי"ג אדר, תענית אסתר, אשתקד ● התוועדות חסידית וקידושא רבה תערך בשבת הקרובה אחר התפילה, בהיכל בית הכנסת, רח' הרב זוננפלד 23 בשכונת בית-ישראל בירושלים
כתב שטורעם בירושלים
בשבת הקרובה, שבת זכור, יציינו את יום היארצייט הראשון לפטירתו של הגאון החסיד הרב שמואל אלעזר היילפרין ע"ה, שנלב"ע בי"ג אדר, תענית אסתר, אשתקד.

הרב היילפרין שימש ברבנות שכונת בית-ישראל בירושלים ומרא דאתרא של בית הכנסת חב"ד בשכונה. הוא יסד ועמד בראש איגוד צאצאי רבינו הזקן וערך את 'ספר הצאצאים'. שנים רבות עמד בראשות ישיבת 'תורת אמת' בירושלים.

התוועדות חסידית וקידושא רבה תערך בשבת הקרובה אחר התפילה, בהיכל בית הכנסת, רח' הרב זוננפלד 23 בשכונת בית-ישראל בירושלים.

לאחר השבת יעלו בני המשפחה וידידים, תלמידים ומתפללי בית הכנסת לקברו בחלקת חסידים שבהר תמיר (הר המנוחות) בירושלים.
י' באדר תש"ע