סיפורים מהותיים. הרב יואל כהן
סיפורים מהותיים. הרב יואל כהן צילום: י. בלינקו
שני סיפורים לי"ג אייר

בתום שיעורו בחסידות, סיפר ה'חוזר' הגה"ח רבי יואל כהן שני סיפורים מיוחדים על ר' ישראל ארי' לייב ע"ה, אחיו של הרבי (ארה"ב)
כתב שטורעם בניו-יורק

בסיום השיעור בחסידות שנערך אמש ב-770, ביקשו תלמידי התמימים מה'חוזר' הרב יואל כהן לדבר על י"ג אייר - יום היארצייט של אח הרבי ר' ישראל אריה לייב ע"ה.

ר' יואל סיפר שני סיפורים מהותיים, כלשונו מתקופת צעירותו של ר' ישראל ארי' לייב. פעם שמע אחיו של הרבי מהרבי מאמר דא"ח שאמר הרבי הריי"ץ בלניגרד. החסידים התפעלו מאוד מהחידושים שנאמרו במאמר, אך אחיו של הרבי נותר כתמיד.

כעבור זמן נאמר עוד מאמר חסידות, ור' ישראל ארי' לייב יצא מכליו מהתלהבות. הוא מיהר לומר 'לחיים' והסביר לחסידים בהרחבה ובבהירות מופלאה את ההפלאה - באין ערוך - של המאמר הנוכחי. כשסיים - החל לנגן ולהרהר בלא להוציא הגה כל אותו הלילה. ר' יואל הדגיש את ה'הרגש' החסידי בצורך באמירת לחיים מרוב התפעלות על מאמר דא"ח.

היה נוהג להכנס לפרקים ליחידות אצל הרבי הריי"ץ, ומידי פעם שאל ביאורים בדא"ח. פעם התעוררה בו קושיה גדולה, אולם הרבי נמנע מלתרץ לו באומרו שזה לא שייך אליו. הוא יצא שבור מן היחידות ופרץ בבכי.

 כעבור זמן נכנס בשנית, אולם כחסיד לא שאל את השאלה הקודמת. כאן הרבי פנה אליו מיוזמתו ותירץ לו על השאלה הקודמת בפרוטרוט. ר' ישאל ארי' לייב הסביר אז לחסידים שכדי לקבל את ההסבר, היה עליו להיות 'לב נשבר', וזה נפעל בפעם הקודמת..

י"ד באייר תשס"ז
תגובות
1
1. הרבי רצה שיעלו לקיברו
מספרים כי הרב ישראל גליצנשטיין מאילת נסע ע"פ הוראה של הרבי בתחילת שנות הלמדים לקיברו של הרמב"ם ביום היארצייט שלו. למחרת היום דיבר עם המזכיר ר' בנימין קליין בקשר לנושא מסויים והרבי שאל "אצל האח שלי גם ביקרו?!" כמובן שר' ישראל גליצנשטיין הידוע בהתקשרותו לרבי עוד שנים לפני שנולד ה'גימיק' לנסוע לקיברו של ישראל אריה לייב... הוא אכן היה שם ומיד אמר לרבי שהיה במקום עם עוד קבוצה של חסידים. הדבר גרם נח"ר גדול לרבי. אז רבותי, תעלו לרכבים ותצאו להתפלל את קיברו.
ובאשר לגדולתו, עיינו ברשימות אודות החיזיון...
י"ב באייר תשס"ח