מנהלי התלמודי תורה בכנס מיוחד

סינון, מוגנות וימי חופשות, הם חלק קטן מהדברים עליהם דנו מנהלי התלמודי תורה באסיפה מיוחדת שהתקיימה אמש בכפר חב"ד במשרדי 'רשת אהלי יוסף יצחק'
ארי טננבוים
אתמול (רביעי) התכנסו מנהלי התלמודי תורה והחדרים מרחבי הארץ.

לצד ארוחת בוקר עשירה. פתח את הכנס המנכ"ל הרב אליהו קריצ'בסקי, בדברים חמים למנהלים השלוחים ובהצגת האתגרים שיעלו לדיון במשך היום.

מיד לאחר מכן הוזמן הרב משה גרוזמן שליח הרבי בראשל"צ ומשפיע בישיבת חב"ד תורת אמת לשאת דברים ולהתוועד עם המנהלים על ה'שליחות' החינוכית. בדברים חמים עורר הרב גרוזמן את המנהלים בדרישה של הרבי להתייחס לכל ילד וילד כבן אישי ויחיד של הרבי, ואף הכביר במילים על משמעות המהפכה בחינוך החבד"י בדור האחרון.

בסיום דבריו של הרב גרוזמן הוצגו בפני המנהלים כמה תוכניות חדשות והפקות מבית היוצר של צוות התוכן ב'רשת אהלי יוסף יצחק' ומהם:

"מעלין בקודש" - אתר חדש ונגיש האוצר בתוכו את תכני לימודי הקודש - החל מטקסטים, מצגות, ועד עזרי לימוד למורה. במטרה, וכחלק מתוכנית רחבה להטמעת לימודי הקודש כחוויה מרגשת, מעצימה ומרכזית בלימודים בתלמודי התורה.

מסך אלקטרוני 'חכם' לחדרי המורים - כחלק ממבצע לחיזוק ההתקשרות ולהגברת תחושת השליחות בחינוך - יוצבו בחדרי המורים לוחות אלקטרוניים ובהם מסרים ממכתבים של הרבי בענייני חינוך ועבודת ההוראה. וכן תכנים מעצימים וחדורי 'התקשרות' עבור המורים ואנשי הצוות.

בנוסף הוצגו בפני המנהלים התוכניות המיוחדות העתידות להערך לקראת י' שבט - שבעים שנה, ואף נערך סיעור מוחות על אירועי ה'שבעים' הארציים לילדי חינוך חב"ד בכל הארץ.

כמו כן דנו בעוד מגוון תוכניות עשירות ומרתקות הרואות אור ורוקמות צורה בימים אלה.


לחלק המרכזי של הכינוס הוזמנו הרבנים - הרב נפתלי הכהן רוט, הרב שלמה חיים דיסקין והרב מנחם מענדל גלוכבסקי. בפנאל מיוחד בשיתוף עם המנהלים הנחו הרבנים את צוותי הניהול ודנו עימם על האתגרים בשלושה נושאים מרכזיים:

סינון:
את הדיון פתח הרב נפתלי הכהן רוט יו"ר המרכז החינוכי חסידותי ומבכירי וותיקי אנשי החינוך בחב"ד, בקריאה נרגשת למנהלים על צו השעה הפשוט לדאוג שכל מי שעובד במוסדות חב"ד מחוייב בפשטות להשתמש אך ורק במכשיר מסונן בהשגחת בי"ד רבני חב"ד. וכדרכו קישר זאת הרב רוט עם פרשת השבוע ותיבל זאת בסיפורים מיוחדים. הרב גלוכובסקי הוסיף ותיאר את החיוב שבדבר ואת המצב הבלתי אפשרי שיכול להתרחש כאשר איש צוות מחזיק בידו מכשיר שאינו מסונן.  

מוגנות:
אל העמוד ניגש הרב חיים שלמה דיסקין שליט"א לפתוח את נושא הדיון השני העמוד על פרק היום - נושא מוגנות הילדים בבתי הספר. בהציגו את התוכנית החדשה לפיתוח מוגנות בבתי הספר של רבני הרשת, כאב הרב דיסקין על העוול ארוך השנים שנעשה בתחום ועל החיוב והצורך לעסוק בעניין זה באופן בלתי מתפשר. הרב דיסקין כבעל ניסיון רב בתחחום הציג למנהלים את הדרך הנכונה והראויה של הגישה החסידית לעסוק בנושאים אלו ועל ההכרח לעסוק בפיקוח נפש שבדבר.

ימי החופשות:
ידועה דעתו ובקשתו הקדושה של הרבי אל צוותי החינוך לקצר בכמה שניתן את ימי 'החופש' ולנצלם לחינוך הילדים. מה גם ידועה המציאות שרוב הצוותים מתקשים להחזיק את בתי הספר פתוחים בימים אלה מחוסר תקצוב ושעות ועלותם הרבה של הפעיליות בימים אלה. הרב גלוכבסקי קרא אל המנהלים להתעורר ולמצוא פתרונות בשביל לקיים את ימי הלימודים גם בזמני החופשות.

על כל התוכניות האלו עוד יבואו הפרטים בהרחבה בהמשך בעזרת ה'.

היום הסתיים בהחלטה משותפת להתחזק בעבודת השליחות בניהול ובהתקשרות אל הרבי - המשלח. ונחתם בתפילת מנחה משותפת.

*

לאחר סיומו של חלק הרישמי של הכינוס התאספו מספר של מנהלי מוסדות חדשים וישנים של 'רשת אהלי יוסף יצחק' לדיון מיוחד בחדרו של מנכ"ל הרשת בנושא: הגדלת רישום הילדים למוסדות ולפיתוח של כמה יוזמות חדשות הקשורות ברישום.

ט' בחשוון תש"פ