האלוף סטריק בסיור בספרייה
האלוף סטריק בסיור בספרייה
בית חיינו: מפקד זרוע היבשה בביקור מיוחד

האלוף יואל סטריק בביקור מיוחד ב770 ● סייר בחדרו של הרבי, בספרייה ובחדר שידורים, הניח תפילן ושמע תקיעת שופר
ארי טננבוים
מפקד זרוע היבשה בצה"ל, האלוף יואל סטריק, הגיע לביקור מיוחד ב770 עם הרב  מענדי אופן מנהל הארגון "אור לחייל" שארגן את הביקור
יחד עם הרב חיים ברוך הלברשטם נכנס האלוף לתפילה בחדר של הרבי. הרב שלום בער לוין הדריך והסביר על ספריית אגודת חסידי חב"ד .  בחדר שידורים WLCC קיבל האלוף הסבר מפורט על המקום מפי הרב מענדל אייזנבאך ואף הניח האלוף תפילין ושמע תקיעת שופר.
את הסיור חתם האלוף בזאל הגדול ובזאל הקטן
כ"ו באלול תשע"ט