קובץ הלכות ראש השנה מהרב אשכנזי • להורדה

לתועלת הכלל, לשכת הרבנות בכפר חב"ד הוציאה בימים אלו קובץ מסודר ובו עיקרי ההלכות הנחוצים לראש השנה מאת המד"א הרב מאיר אשכנזי
מאת מערכת שטורעם
כ"ט באלול תשע"ח