תמונה מרכזית / גלריה ד

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז