תמונה מרכזית / גלריה ב

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז